Мозайката по салатата е най-вредоносната вирусна болест за тази култура както на полето, така и при отглеждане в неотопляеми оранжерии.

Болните растения лесно се разпознават по бледото оцветяване на листата. На общия фон на здравите растения те се открояват силно по хлоротичния си вид. Болните растения са по-ниски, листата са мозаично прошарени, а жилките са по-светли и още повече изпъкват на фона на останалите тъкани на листата. Обикновено рано заразените растения не образуват глави, а само розетка от листа.

Мозайката по салатите се предизвиква от Lettuce Mosaic Virus. Освен салатите вирусът напада още много растителни видове от семейство Сложноцветни.

Салатеният мозаечен вирус презимува в семената на нападнатите растения, както и в различни презимуващи растителни видове. Преносители на инфекцията са листните въшки, сред които най-съществено значение има прасковената листна въшка. Като смучат сок от болни и здрави растения, листните въшки заразяват масово посева.

Тъй като развитието на болестта зависи изцяло от листните въшки, годините, благоприятни за тяхното масово развитие, са благоприятни и за силното проявление на мозайка по салатата.

Борба с мозайката по салатата

Като се има предвид биологията на причинителя на мозайката по салатата, за борба със заболяването трябва да се направи следното. Не бива да се сеят семена, които са получени от болни растения, защото, макар и малко на брой, те стават първите източници на зараза през следващия вегетационен период. Необходимо е след поникването и оформянето на растенията те да се преглеждат, при което всички заболели да се изскубват и унищожават. Трябва да се спазва пространствена изолация между производствените и семепроизводните посеви. Унищожаване на плевелите чрез механични обработки или чрез хербициди. Необходимо е също да се следи за появата на листните въшки. Борбата с листните въшки се води чрез подходящи инсектициди - Би-58 - 0,1%, Конфидор енерджи ОД - 0,05%, Пикадор 20 СЛ - 0,05% и други.

Вижте още:

Химична борба срещу плевелите - какво трябва да знаем

Борба с болестите и неприятелите - агротехнически мерки

Върхово гниене по доматите - има различия между отделните сортове