Люцернов листов хоботник Люцерновият листов хоботник (Phytonomus variabilis) се среща в цялата страна. Напада люцерната, комунигата, звездата, фия, фасула и др.

Възрастното насекомо е с удължено овално сиво-кафяво тяло. Хоботчето е почти три пъти по-дълго, отколкото широко. Преднегръдът е заоблен, с три светли и две тъмни надлъжни ивици. Върху шева на елитрите има тъмнокафяво клиновидно петно. Дължината на тялото е 4,5-6 мм. Яйцето е продълговато овално, жълто, дълго 0,5-0,7 мм. Ларвата е тъмнозелена с надлъжна бяла ивица по гърба, с черна глава и без крака. Дължината на тялото й е 7-9 мм. Какавида е зелена и е дълга 5,5-7 мм.

Люцерновият листов хоботник развива едно поколение годишно и зимува и като възрастно насекомо под растителните остатъци, буците пръст или в почвата в люцерновите площи. В началото на април бръмбарите се появяват по люцерновите и другите посеви и се хранят усилено до полово узряване, копулират и снасят яйца. Женското насекомо с помощта на хоботчето прави отвор (ямичка) в старите и по-рядко в младите стъбла, снася от 1 до 30 яйца и отгоре ги покрива с огризката и извержения. Снася общо около 2500 яйца. Ембрионалното развитие е 8-12 дни. Излюпените ларви се придвижват към вегетационния връх и го изгризват, а по-късно се хранят с пъпките и листата. Те се развиват за 15-28 дни и какавидират. В рехав пашкул по листата между разклоненията. Какавидният стадий е 7-14 дни и съвпада с коситбата на люцерната. Масово имагинират в прибраното копи сено или в сеновалите. Прелитат по люцерновите посеви и по другите гостоприемници, хранят се около 1-2 седмици, след което се укриват в местата на зимуване.

Борба с люцернов листов хоботник

Сеитбата да се провежда в оптимални срокове и със здрави и висококачествени семена. Химичната борба се провежда при плътност над праговете на икономическа вредност. Борбата се привежда срещу бръмбарите преди яйцеснасянето и съвпада с мероприятията срещу други неприятели (люцернов листояд, 24-точкова калинка и др.). Могат да се използват контактни инсектициди, с по-дълго последействие от групата на органофосфорните, карбаматните и др.

В началото на бутонизацията на люцерната и на другите фуражни бобови култури (април – началото на май), може да се използват контактни инсектициди, но с по-кратък карантинен период, тъй като наближава коситбата. Редовното напояване на люцерната е задължително мероприятие, след първия откос, при нападение от люцерновите листови хоботници и др. листогризещи неприятели.