Крушовата плодова оса (Hoplocampa brevis Klug.) се среща повсеместно у нас, но в по-ниска плътност от ябълковата и сливовите плодови оси. В отделни райони и години нанася значителни поражения на крушовата реколта, особено когато поради алтернатнвно плододаване или други причини цветовете са сравнително малко.

Възрастното насекомо е малко по-дребно от ябълковата плодова оса. Главата и антените са тъмнокафяви. Тялото на осата достига дължина около 4-5 мм. Яйцето има белезникав цвят, елипсовидна форма и дължина около 1 мм. Ларвата е белезникаво-жълтеникава, със светложълта глава и едно кафяво петно на челото (такова петно липсва при ябълковата плодова оса). Напълно израсналата ларва достига дължина около 10 мм. Какавидата е бяла.

Крушовата плодова оса развива в годината едно поколение и зимува като ларва в плътен пашкул, изграден в почвата. Какавидира през ранна пролет със затопляне на времето и набъбване на пъпките на крушата. Първите оси започват да излитат от почвата в началото на цъфтежа на най-ранните сортове круши, а масовият летеж е по време на масовия цъфтеж на крушите. След оплождането си женските оси снасят яйцата си, като за целта с помощта на трионоподобното си яйцеполагало пробиват (прорязват) стените на цветната чашка и полагат яйцето между двата епидермиса на цветната чашка. В една чашка може да има снесени повече от едно яйце. По време на летежа осите се хранят с нектар от цветовете. Яйценосният период трае от 5 до 12 дни, като една женска снася обикновено около 40 яйца. Ембрионалното развитие продължава 8-10-дни в зависимост от метеорологичните условия и преди всичко от температурите. Излюпените ларви се вгризват в младите плодчета и унищожават цялата им вътрешност, заедно със семенната кутийка и младите семена в нея. Повредените плодчета придобиват кафеникав цвят и окапват. За цялостното развитие на ларвата, също в зависимост от метеорологичните условия, са необходими 22-30 дни. През целия си живот една ларва поврежда средно 3 плода. Напълно развитата ларва напуска повредения плод, пролазва по клоните, скрива се в почвата на дълбочина 20 см, приготвя си плътен пашкул. В пашкула тя изпада в диапауза и презимува. Известен процент от диапаузиралите лъжегъсеници остават в диапаузно състояние повече от 2-3 години.

Борба с крушовата плодова оса

Обработката на почвата, във вътрередовите пространства, намалява плътността на зимуващите ларви.

Пръсканията се извършват или в началото на летежа срещу осите, или след прецъфтяването, когато се установи началото на излюпването на ларвите. Определянето на момента за пръскане срещу крушовата оса става чрез установяване началото на летежа им. Това обикновено се извършва чрез стръскване на дърветата в ранните утринни часове. ПИВ преди цъфтежа (фаза бял бутон) е 3 броя оси на дърво, а след цъфтежа е 3-5 % повредени завърза.

Няма официално регистрирани препарати за борба с крушовата плодова оса. Могат да се използват почти всички контактни инсектициди - органофосфорни, карбаматни, пиретроиди и др.

При нужда, ако поради метеорологични или други причини не се получават достатъчно добри резултати, извършва се второ пръскане след 8-10 дни.

Вижте още:

Ръжда по крушата

Лъжекалифорнийска стридоподобна щитоносна въшка

Повреди по овощните дървета от гризачи