Кафяви петна по крушата Болестта кафяви петна напада всички зелени части на гостоприемниците си през целия вегетационен период. Тя е особено опасна в разсадниците за дивите гостоприемници, използвани като подложки при производството на овощен посадъчен материал.

При влажни условия кафявите петна се развиват така интензивно, че обхващат голяма част от листата, особено долните, и причиняват тяхното ранно окапване. По листата на дюлята се появяват кръгли тъмнокафяви петна с изпъкнал черен център. Петната по листата на крушата са с неправилна форма, тъмнокафяви на цвят и често са оградени от кафяво-червен венец. По летораслите петната са елипсовидни, слабо вдлъбнати, кафяви. Те са причина за деформирането и лесното измръзване на летораслите. Когато петната обхванат пръстеновидно летораслите, засъхва цялата връхна част над мястото на нападение. Петната по дюлевия плод са закръглени, с неравни краища, покрити с черни плодни телца в средната им част. При силно напетняване те причиняват напукване и деформиране на плода.

Причинител на кафявите петна по крушата, дюлята и мушмулата е гъбата Diplocarpon maculatum (syn. Fabrea maculata), с безполова форма Entomosporium maculatum Leveille. Патогенът презимува в окапалите листа и в повредените леторасти. Първите инфекции се извършват по време на цъфтежа. Заразяват се младите, нарастващи листа, поради което наличието на нов прираст е основна предпоставка за силното развитие на болестта. Особено масово е заразяването при висока въздушна влажност и при чести превалявания. Оптималната за развитието на патогена е температура от 20-30°С, при която инкубационният период протича за 4 дни. Заразяване е възможно при по-широка температурна амплитуда - над 0 до 30°С.

Болестта може да се развие силно в края на лятото по младите дървета в разсадниците, ако външните условия благоприятстват появата й.

При благоприятни условия силно се напетняват листата на дюлевите сортове Шампион, Португалска дюля, Берецки, Цариградска дюля, Лясковска дюля и други.

В разсадниците силна чувствителност проявяват крушовите сортове Вилямова масловка, Енисейка, Дилова масловка, Боскова масловка, Харденпонтова масловка, Ангулемска дукиня, Клапов любимец. Сравнително по-слабо се нападат сортовете Попска масловка, Добра Луиза, Жифардова масловка, Пас Красен, Зимна деканка.

Борба с кафяви петна по крушата, дюлята и мушмулата

За борба с кафявите петна по крушата, дюлята и мушмулата е необходимо при резитбата да се формират по-високи корони, особено при условия на висока влажност. Окапалите листа трябва да се унищожават, за да се ограничи зимуващата зараза.

Голяма част от химичните препарати, използвани за борба със струпясването, имат добър ефект и срещу причинителя на кафявите петна. При силно нападение през предшестващата година трябва да се извършат предцъфтежно пръскане и няколко пъти през 7-10 дни след прецъфтяването с широкоспектърни фунгициди - Топсин М 70 ВП - 0,1% и др. В овощните разсадници пръскания се провеждат при поява на първите признаци на болестта.