еутипиоза по лозатаЕутипиозата по лозата е болест, която е разпространена в много лозарски райони у нас. Но и нейните признаци почти не се познават от лозарите и често повредите, които причинява, се отдават на неблагоприятни климатични фактори. Причинител на болестта е гъбата Eutypa lata (Pres.: Fr.) Tul.

Най-характерната проява на еутипиозата по лозата е депресия в растежа на леторастите. Те силно изостават в развитието си, междувъзлията им са скъсени, а листата издребняват и се деформират. Понякога се наблюдава некроза в периферията на листата, които стават бледозелени и често изсъхват и окапват.

Заразените реси изсъхват преди цъфтежа, цветовете окапват, младите завръзи също. Ако се направи напречен разрез на плодно звено (плодна пръчка, рамо или чеп), чиито леторасти са заболели от еутипиоза, се наблюдава некроза на дървесината, започваща от мястото на резитбата и достигаща понякога до подложката. Некротираните тъкани са кафяво-виолетови и са разположени в сектори, а не разпръснато.

При няколко годишно нападение от болестта, без да се вземат мерки срещу нея, лозите загиват.

Борба с еутипиоза по лозата

Мерките срещу еутипиозата предимно са профилактични: засаждане на здрави лозички, изкореняване и изгаряне на загиналите лози; изрязване и изгаряне на заразени части на лозата - плодни пръчки, плодни звена, рамена и др.

Добри резултати се получават при третиране с Бенлейт 50 ВП - 0,1 %, Топсин M75 - 0,1%, Фундазол 50 ВП - 0,1% и др. Препоръчва се пръскането с да се проведе непосредствено след резитбата при сухо и тихо време, за да попадне фунгицидът по отрезите на плодните пръчки и плодните звена, през които най-често става заразяването.

Списание Практично Земеделие бр.15 2006 г.