Черно бактерийно струпясване по доматиЧерното бактерийно струпясване по доматите принадлежи към групата бактериози, причиняващи различни петносвания по плодовете. Независимо от това патогенът напада всички части на растенията. По вегетативните части - листа, стъбла, листни и цветни дръжки, се появяват дребни черни точици, подобни на тези при бактерийното струпясване. Около тях само по листата се образува сравнително едра за размерите на петната хлоротична тъкан. При силно нападение върху един лист се образуват множество петна и той изсъхва.

По зелените плодове се образуват многобройни, дребни, черни, слабо изпъкнали петънца, които могат да се отстранят с нокът. Тъканта около тях е малко по-тъмнозелена в сравнение със здравите участъци. Повредите имат повърхностен характер. Тъканите под петната са хлоротични, леко вдлъбнати, но не са дълбоко засегнати и не загниват. Често петната се сливат и образуват широки, черни некротични зони, които могат да обхванат целия плод.Когато плодовете започнат да зреят, зоната около петната остава зелена продължително време. Болестта черно бактерийно струпясване се проявява по-интензивно при късно полско производство на домати в хладни и влажни райони.

Вкусът на нападнатите от черно бактерийно струпясване плодове не се променя, но те имат непривлекателен външен вид, поради което са негодни за пазара.

Черното бактерийно струпясване по доматите се причинява от бактерия Pseudomonas syringae pv. tomato. Обикновено първите признаци на болестта се наблюдават по време на масовия цъфтеж и в началото на плодообразуването.Оптималната температура за развитието на бактерията е 16-22°С. Тя се запазва в семената, получени от нападнати плодове. С помощта на семената бактерията се разнася в нови незасегнати от заболяването райони. В растителните остатъци, попаднали в почвата запазва жизненост за кратко време. За резерв служат и голям брой презимуващи плевелни растения.

Процесът на заразяване се благоприятства от хладно и дъждовно време. Поради това черното бактерийно струпясване се проявява изключително при доматите, отглеждани на открито. С нарастването на плодовете възможността за заразяването им намалява.

За борба с черното бактерийно струпясване по доматите е необходимо да се направи обеззаразяване на семената. При поява на болестта през вегетационния период се правят през 7-14 дни третирания с медсъдържащи препарати - Фунгуран ОН 50 ВП - 0,3%, Шампион ВП - 0,3% и други.