Бадемов семеядБадемовият семеяд (Eurytoma amygdali) е разпространен навсякъде, където се отглежда бадема, и е сериозен неприятел на тази култура. Вреди ларвата, която се храни с ядката на бадемовия плод.

Възрастното насекомо е дребна осичка с матовочервен цвят и с блясък в областта на коремчето. Главата е два пъти по-широка, отколкото дълга, с изпъкнали сложни очи. Гърдите са цилиндрични, широки, а коремчето е вретеновидно, странично сплеснато и заострено към върха. При женските завършва с яйцеполагало. Мъжките индивиди достигат на дължина 4-5 мм, а женските - 6,5-7,5 мм. Яйцата са много характерни, с два израстъка от двете си страни (дълъг и къс) и с млечнобял цвят. Ларвата е дъговидно извита, заострена в двата края, без крака, с бял цвят, а по-късно става тъмнокафява до черна.

Бадемовият семеяд има едно поколение годишно и зимува като напълно изхранена ларва в изсъхналите бадеми по дърветата. Какавидира през втората половина на март - началото на април в червивите бадемови плодове. Какавидният стадий продължава от 26 до 30 дни. Новопоявилите се възрастни насекоми прогризват в твърдата черупка изходен отвор. Женската снася по едно яйце във воднистата тъкан на ядката, като пробива с яйцеполагалото си зелените и още незатвърдели бадемови плодове. Една женска снася сред но около 60 яйца. След 20-30 дни се излюпват ларвите, които се хранят с ядките на плода, без да засегнат семенната обвивка.

Отначало повредените плодове не се различават от здравите по големина и цвят. Те също нарастват, в тях започва да се формира и развива ядката. Когато обаче ларвата изяде значителна част от съдържанието на ядката, околоплодникът на плодовете престава да нараства, леко пожълтява и прилепва към костилката. Повредените плодове не окапват, дори и след следващите 1-2 години, почерняват през зимата и отдалеч се забелязват по дърветата. След излитането на осата по тях лесно се вижда изходният отвор, който има диаметър от 1 до 1,5 мм.

Борба срещу бадемов семеяд

Новите бадемови насаждения трябва да се създават от устойчиви сортове бадеми. Нападнатите плодове трябва да се обират и да се унищожават намиращите се в тях ларви. Химичната борба се провежда срещу възрастните, преди яйцеснасянето. Бадемовите насажденията трябва да се третират два пъти - в началото на излитането на осите и в периода на масовия летеж. Моментите на третиранията се определят от пунктовете за прогноза и сигнализация.

Официално регистрирани препарати за борба с бадемов семеяд са Децис 2,5 ЕК - 0,04% и Нуреле Д – 0,07%. В бадемови градини, с по-слабо нападение, е достатъчно едно третиране, а в градини с по-силно - две и дори три.