ГРАХЪТ в някои райони на страната се произвежда в значителни количества и много стопани имат възможност да го използват при храненето не само на домашните птици. Той спада към високобелтъчните растителни фуражи и може да участва в смеските за птици до 15-20 процента и да замества до 50 на сто от протеина на соевия шрот. Като общ недостатък на граха и другите зърнено-бобови фуражи се посочва ниското съдържание в протеините им на някои аминокиселини и по-специално на метионина, което налага и добавка на синтетичен метионин при по-значителното му количествено използване.

СЛЪНЧОГЛЕДОВИЯТ ШРОТ се използва сравнително широко при храненето на домашните птици и животни. Неговото производство в страната е значително. Той всъщност е най-високобелтъчният фураж, който се употребява в нашите лични стопанства. Неговото участие в стартерните смески за малките пилета не бива да превишава 8-10 на сто, а в тези след това – до 10-12 процента. В смеските за кокошки носачки слънчогледовият шрот може да достигне до 15-16 на сто. При по-високо количествено участие може да се стигне до сериозен дефицит на някои аминокиселини с отрицателните последици за това.

ПШЕНИЧНИТЕ ТРИЦИ се използват главно за хранене на другите домашни животни. За птици се използват малко. Те съдържат доста мазнини (4 на сто), което се дължи на зародиша в зърното, но съдържат и значително количество влакнини – 9,8 на сто. Не са подходящ фураж за птиците и в комбинираните фуражи, предимно за гъски и патици. Може да участват в ограничени количества.

ЛЮЦЕРНОВОТО БРАШНО е високобелтъчен фураж, но то има сериозен недостатък като фураж за птиците – съдържа много влакнини, които достигат до 21 на сто, а обменната енергия е малко над 1000 ккал/кг. Поради това използването му в смеските за птици е твърде ограничено. Количественото му участие не бива да превишава 5 на сто от смеската. Добре е да се избягва включването му в смески за пилета и подрастващи птици. По-голямо участие се допуска при храненето на гъски.

СУХО ОБЕЗМАСЛЕНО (БИТО) МЛЯКО се използва сравнително широко при храненето на птици, особено на малки пилета и подрастващи, но има една сериозна трудност – не се намира редовно на пазара. Особено ценно при него е това, че протеинът му е с висока биологична стойност и е богат на аминокиселините лизин и метионин. Поради това и заради други предимства сухото мляко може да участва в комбинираните фуражи за всички категории и възрасти птици без ограничения. Известно лимитиране се допуска само поради относително по-ниската смилаемост на захарите му (лактозата).

СОЕВИЯТ ШРОТ е изключително ценен като фураж за всички категории и възрасти птици. Качеството на неговия протеин е много високо, защото той е богат на всички незаменими аминокиселини и особено на лизин. Беден е само на метионин. В комбинираните фуражи за птици той се съчетава много добре с произвеждания у нас слънчогледов шрот. Биологичната стойност на протеина му е много висока и се доближава до тази на рибеното брашно. Неговите сборни качества много зависят от правилната му термична обработка. Обикновено в страната се произвеждат две качества – с 44 и с 48 процента суров протеин. Осигуряването на соев шрот за личните стопанства не е много лесно, а и цените му не са твърде скромни, но си струва неговото влагане в смеските за всички категории и възрасти птици, когато е възможна доставката му.

Съвсем рядко и твърде ограничено като фураж за птиците се използват РЪЖ, ПРОСО, СОРГО и други. Тяхното производство е ограничено и не се намират често на пазара. Поради това те не представляват интерес при домашното производство на фуражни смески за птиците. Някои стопани разполагат и с други фуражи или отпадни продукти, които се използват като храна за птиците. Това обаче трябва да става внимателно и след термична обработка, за да се избегнат възможни здравни и други неприятности и неблагополучия.