През май в по-голямата част от страната започва цъфтежът на акацията. Акациевата паша за много райони е една от главните паши. Тя е краткотрайна / 8-12 дни/, но обилна и за нея пчеларят трябва да осигурява голям обем на гнезда – да има площи не само за складирането на голямото количество донасян нектар, но и за снасянето на яйца от майката. Това опазва пчелните семейства от изпадане в роево състояние в края на пашата и след нея. При тази паша пчелите сами силно ограничават яйценосната дейност на майката с донасяния нектар и не е необходимо ограничаването й с ханеманова решетка. За пълното използване на акациевата паша и доброто узряване на меда от нея при дадан-блатовия кошер е целесъобразно  да се работи с повече магазини както за формирането на корпуси за развитието до настъпването й, така и за доброто узряване на меда. При запълване на магазина през първите няколко дни под него се слага друг с изгаредени пити и няколко пити за изграждане. Докато пчелите запълнят и този магазин с нектар, медът в горния магазин е вече запечатан и може да се центрофугира. След центрофугирането магазанът се връща като първи върху плодника под незапечатания магазин. За всички пчелини, които използват акациевата паша, трябва да има минимум по два магазина /а още по-добре по три/ за всяко пчелно семейство. Това позволява да се регулират обемите на гнездата според нуждата и да се използва обилното нектароотделяне през благоприятни години. И през май трябва да се използват строителни рамки и пити за изграждане, за да се оползотворява обилното восъкоотделяне в пчелните семейства.