Продължителността на лактацията при овцете, развъждани в нашата страна варира в доста широки граници - от 4-5 до 7-8 месеца и зависи предимно от породата, индивидуалните особености и не на последно място от храненето на животните. Тъй като по време на лактацията натоварването на организма е много голямо, то храненето на овцете през този период трябва да бъде организирано така, че да обезпечи:

  • Получаване на по-голямо количество мляко;
  • Запазване телесното състояние на животните;
  • Нормален растеж на вълната.

При храненето на овцете през лактацията трябва да се има в предвид, че нуждите на овцете от енергия и хранителни вещества през първите 2-3 месеца са значително по-големи, отколкото през бременността. Това налага повишаване на количеството и разнообразието на изхранваните фуражи. Млечността на близнилите овце е с около 20-30% по-висока, отколкото на овцете с едно агне, поради което и нуждите им от храна са по-високи. Това изисква още след оагването, тези овце да бъдат отделени в индивидуални боксове и храненето им да бъде на по-високо ниво.

Храненето на овцете през първите дни след оагването има много голямо значение. След оагването, овцете се поставят в боксове, застлани със суха слама и скоро след това им се предоставя чиста затоплена вода за пиене. През първите дни основният фураж в дажбата на овцете е доброкачественото люцерново или ливадно сено, което се дава на воля. Освен сеното се дава и около 500-600 гр. концентриран фураж, на два пъти през деня.

През следващите дни концентрирания фураж се увеличава с по 50-100 гр., до достигане 700-800 гр. в края на първата седмица. По-късно количеството на изхранвания концентриран фураж може да бъде увеличено или намалено, като това се определя индивидуално и зависи от млечността. Най-подходящите концентрирани фуражи за хранене на овцете са царевицата, ечемикът, овесът, пшеничните трици и богатите на белтъчини - слънчогледов, соев, памуков шрот, грах, фий, соя и др. Посочените фуражи могат да се дават на овцете поотделно или смлени, под формата на концентрирана смеска.

При наличието на царевичен силаж изхранването му в намалени количества (1 кг) може да започне от 4-5 ден след оагването, като се увеличава постепенно, за да достигне до пълна дажба (около 3 кг) към 10-15 ден. Увеличаването на силажа става за сметка на сеното, което след 15-я ден трябва да участва в дажбата в количество 1-1,5 кг.

След 15-я ден в дажбата на лактиращите овце могат да се включат и следните сочни фуражи: кръмно цвекло, цвеклови резанки, картофи, тикви и др. - средно по 2-3 кг дневно. Тези фуражи се приемат с голям апетит от овцете, стимулират млечността и подобряват храносмилането и усвояването на другите фуражи. При липса или недостиг на сено, то може да бъде заменено отчасти с груби фуражи, като слама, плява или царевичак, в количество 0,5-1 кг дневно.

През втората половина на лактацията (обхваща периода след 2-я месец), нуждите на овцете от хранителни вещества намаляват с 20-25%, тъй като и млечността им намалява. Този период съвпада с месеците март, април и май, а при някои продължава през юни и юли. Храненето на овцете през март-април е свързано с постепенно преминаване от оборен към пасищен режим на отглеждане. Концентрирания фураж се намалява на 300-400 гр., но при овцете поддържащи висока млечност, количеството му се запазва над 500 гр. Освен концентрирания фураж, най-подходящи за този период са грубите фуражи - царевичак или слама (от житни или бобови) - 0,5-1 кг и намалени количества силаж (при наличност) - 1-1,5 кг. Пасищната трева постепенно се увеличава за сметка на посочените обемисти фуражи, като края на април - началото на май овцете преминават изцяло на паша. При недостиг на пасищна трева могат да се изхранват окосени зелени фуражи (люцерна, детелина и др.) - по 2-3 кг дневно. Тъй като през този период, както пасищната трева, така и зелените фуражи са с по-ниско съдържание на сухо вещество, то може да се набави чрез малки количества груби фуражи - 0,5 кг.

Осъществяването на пълноценно и балансирано хранене на овцете през лактацията, гарантира добро телесно им състояние и получаване на повече мляко.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Породи овце за мляко

Естествено отглеждане на яретата през бозайния период

Машинно доене на овцете

Каракулска порода овце - специализирана за агнешки кожи