С развитието на овошките се провокира развитието и на техните вредители. Постепенно след дълги зимен покой овощните дръвчета се пробуждат за нова вегетация. Тяхното нормално развитие и плододаване зависи изключително от здравното им състояние. Затова освен всички останали грижи за дръвчетата – торене, окопаване, резитби, напояване и др. важно място за опазване на плодовата продукция заемат и пръсканията.

Предстоящо сега е предцъфтежното пръскане

От предцъфтежно пръскане се нуждаят всички овощни видове – семкови и костилкови. То се прави в периода от набъбване на пъпките до фаза преди цъфтеж (цветен бутон). Това пръскане е много важно, защото заедно с развтие на дръвчетата започва и вредната дейност на много техни неприятели, които също се активират след зимен покой. През пролетта условията най-често са благоприятни (висока почвена и въздушна влажност) и за развитие на голяма част от болестите. Ранното извеждане на борбата срещу тези вредители е добра предпоставка за добро здравно състояние на дръвчетата, а от там и за висок и качествен добив на плодове.

Болести и неприятели при костилковите видове

Костилковите овощни видове се характеризират с по-ранната си пробудимост напролет и по ран цъфтеж, което предполага и по-ранното предцъфтежно пръскане. Икономически най-важните блести при тях, срещу които е насочено пръскането, са ранно кафяво гниене, гъбна и бактериална сачмянка, къдравост и брашнеста мана при прасковата, бактериално изсъхване, и други. От неприятели в този ранен сезон заплаха за костилковите овощни видове са сливовата плодова оса, анарзията, листните и щитоносни въшки, листозавивачките и листогризещите гъсеници.

Болести и неприятели при семковите овощни видове

Развитието на семковитe видове протича в малко по-късен етап през пролетта след костилковите, което трябва да се има предвид при определяне на момента за предцъфтежно пръскане. Икономически най-важните болести при тях са струпясване по ябълка и круша, брашнеста мана по ябълка, загиване завръзите по дюлята, огнен пригор. Най-опасните неприятели по семковите в този сезон са листните и щитоносни въшки, крушовата листна бълха, няколко вида хоботни бръмбарчета по ябълката, листозавивачки и листогризещи гъсеници. Важно е да се знае, че зимният запас от неприятели започва да се раздвижва и развива при температура на въздуха около 8?С. Тогава те са и най-беззащитни и уязвими към въздействие с химични вещества. Хладните и влажни условия в ранната пролет също са най-благоприятни за развитието на повечето гъби, които при високи температури и ниска влажност спират да се развиват.