Сливата се нарежда на четвърто място по разпространение в страните от умерения климат след ябълката, крушата и прасковата.

Сливовите сортове имат добър растеж и някои от тях достигат до 6-8 м височина и 5-6 м широчина на короната. Някои от сортовете образуват прибрана и доста силно сгъстена корона. Плододаването продължава нормално до 25-30 години, но отделни дървета живеят и до 50-70 години. При различните сортове сливи и в зависимост от подложката то настъпва от 3-тата докъм 5-ата - 6-ата година. При благоприятни условия и добри грижи от декар могат да се получават средни добиви 800-1000 кг.

Цъфтежът на сливовите сортове настъпва доста рано, но разликата в срока на цъфтежа между тях достига до 18-20 дни. Ясно са очертани три групи сортове в това отношение - ранно, средно ранно и късно цъфтящи, което трябва да се има предвид във връзка с опрашването и оплождането. За самооплождащите се сортове, като Кюстендилска синя слива, Стенлей и др., това няма значение, но голяма част от останалите сортове изискват чуждо опрашване, за което е необходимо и цъфтежът да протича в еднакъв срок.

Повечето сливови сортове при добро отглеждане проявяват задоволителна студоустойчивост. През дълбокия покой те понасят температури до -28, -30°С и в това отношение почти се изравняват с ябълката. От късните зимни и повратните пролетни мразове страдат повечето рано цъфтящи сортове. В сравнение с другите костилкови видове обаче сливата по-рядко мръзне в началото на пролетта, тъй като дълбокият покой при нея е по-продължителен и цъфтежът при повечето сортове настъпва по-късно. Големите и продължителни горещини през лятото причиняват масово опадване на плодовете, предивременно узряване и влошаване на качеството им.

Сливата е сравнително сухоустойчива култура и у нас в повечето случаи се отглежда на неполивни площи. Без поливки късните сливови сортове обаче дават достатъчни добиви и плодове със задоволителни качества само в планинските и в предпланинските райони, където годишните валежи са над 700 л/м2 . В останалите райони промишлените сливови насаждения трябва да се създават само при поливни условия.

По отношение на почвата сливата не е много взискателна. Тя може да се отглежда на различни почви, стига да не са много варовити, засолени, сухи, заблатени и да нямат плитко разположен непропусклив глинест хоризонт.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Торене на овощните дървета

Торене на къпини

Какви са начините за размножаване на овощните растения?

Резитба на крушата