Резитба за плододаванеРезитбата за плододаване при повечето овощни видове и сортове, започва още по време на формирането на короните, поради което не може да се посочи рязка граница между едната и другата резитба. В млада възраст, се прилага предимно прореждане на клонки и клончета с цел просветляване на короните. Съкращаването е ограничено, тъй като растежът на дърветата е все още доста силен. Типична резитба за плододаване се прилага, след като е извършена ограничаващата резитба.

Резитбата през периода на пълното плододаване се прилага съобразно с растежната сила на дърветата и количеството на предполагаемия добив. Тя е толкова по-силна, колкото по-слаб е растежът. Силна е резитбата и при наличие на много плодни Пъпки, които биха довели до изтощаване на Дърветата в резултат на изобилен цъфтеж, последван от опадване на значителна част от цветовете и завръзите. С резитбата се постига нормиране на плодовия товар, което е особено важно за склонните към претоварване овощни видове. През този период се прилага както прореждане, така и съкращаване на клони и клонки.

При просветляването се премахват клони и клонки, растящи навътре и сгъстяващи короната. Когато два клона са кръстосани или растат успоредно и си пречат, единият от тях се премахва или се съкращава. При това в основата на короната се запазват по-силните клони и клонки, а по върховете - по-слабите. Счупените клони и клонки се режат до здраво. Върховете на скелетните части се съкращават, като се режат на двегодишна или по-възрастна дървесина.

Когато растежът е слаб и когато дърветата имат много плодни пъпки, успоредно с премахването на по-големи части при резитбата се прореждат и съкращават и по-малките по размери плодни клонки. При пререждането се премахват предимно разположените отдолу и засенчените клонки. Премахват се и част от клонките, израстващи от горната (вътрешната) страна на скелетните клони и разклонения, ако има достатъчно странични. След пререждането, при необходимост от намаляване на броя на листните и плодните пъпки, клонките се съкращават така, че да се засили растежът им и същевременно да се натоварят с толкова плодове, колкото може нормално да изхранят. При много слаб растеж на дърветата се прилага особено силна (подмладяваща) резитба. Скелетните части се съкращават на 3-, 5- годишна, а в някои случаи и на по-възрастна дървесина. Прореждането и съкращаването на обрастващите клонки също са по-силни. Премахват се по-слабите, засъхващите, а се запазват по-жизнените, които силно се съкращават.