прасковаПлодовете остават по-дребни и по-нискокачествени, когато овощните дървета са претоварени с изобилен завръз. Прореждането на плодовете има за задача главно да подобри качеството им и да предпази овощните дървета от изтощаване. След прореждането оставените плодове се развиват по-едновременно, стават по-едри и окраската, външният вид и вкусовите им качества се подобряват. Прореждането на плодовете повишава чувствително качеството им, като увеличава количеството на плодовете с по-високо качество. Увеличаването на едрината на плодовете и подобряването на качеството им след прореждането се обуславят от по-доброто им снабдяване с органични вещества от листата, тъй като на един плод след прореждането се падат повече листа, отколкото преди прореждането на плодовете. Освен това прореждането на плодовете предпазва овощните дървета от изтощаване, поради което е особено необходимо за овощните дървета, които имат слаб растеж. То предпазва и от изпочупване на клоните поради прекомерен плодов товар. До известна степен прореждането може да допринесе и за регулиране на плододаването и ежегодното получаване на плодове от овощните дървета.

Борбата с нередовното плододаване може да се води успешно чрез прилагане на комплекс от агромероприятия, насочени към засилване на овощните дървета. Като предпазва овощните дървета от изтощаване поради обилно плододаване, прореждането на плодовете допринася за запазване силата на дървото, чрез което способства до известна степен и за преодоляване на нередовното плододаване. Обаче най-голямо значение за получаването на ежегодни високи добиви от овощните дървета имат мероприятията, чрез които се осигурява добър хранителен и воден режим (обработка на почвата, торене, напояване), както и резитбата и ефикасната защита на овощните дървета от болести и неприятели. Прореждането на плодовете е само допълнително мероприятие в борбата за ежегодно плододаване, което може да бъде много полезно в това отношение и не трябва да се пренебрегва.

Прореждането на плодовете се практикува главно при праскови дървета с обилен завръз, а в някои случаи и при ябълковите и крушовите дървета, особено при претоварените със завръз слаборастящи ябълкови и крушови дървета.

Мнозина смятат прореждането на плодовете за много трудоемка работа. Не трябва обаче да се пренебрегва факта, че прореждането на завръзите намалява разходите по беритбата и сортирането на плодовете, тъй като се получават по-малък брой, но по-едри и по-качествени плодове. Освен това намаляват се и разходите за подпиране на клоните.

Срокове и техника за прореждане на плодовете

Практически най-подходящ момент за прореждане на плодовете е след масовото юнско опадане на завръзите, което по време обикновено е към края на май и началото на юни. Непосредствено след като приключи физиологичното (юнското) опадане на завръзите, се премахва онова, което е останало в повече за една добра реколта.

При прореждането на плодовете се спазват следните правила:

  • Разклонението, плодовете на което ще се прореждат, най-напред се стръсква, за да окапят плодовете, които не се държат здраво на дървото, и след това се извършва прореждането.
  • На по-силните овощни дървета се оставят повече плодове при прореждането, отколкото на по-слабите.
  • При по-обилно плододаване и при сортове, които плододават на по-гъсто разположени плодни клонки, трябва да се извърши по-силно прореждане, отколкото при не много силно плододаване и при по-рядко разположени плодни клонки.
  • Едроплодните сортове, които дават по няколко плода заедно, се прореждат с оглед да остане само по един плод от съцветие - при ябълките и крушите, или на едно място (на един възел) - при прасковите.
  • При прореждането на плодовете най-напред се премахват слабо развитите, повредените от неприятели или болести, силно засенчените, уродливите и изобщо плодовете с недостатъци и при лоши условия за развитие, а след това се премахват плодовете, които са излишни за една добра реколта и които ако бъдат оставени, ще понижат качеството на плодовете и ще изтощят дървото.