Овощните дръвчета се засаждат през есента след листопада или през пролетта, преди да започне вегетацията. Подходящото време за есенно засаждане на овощни дръвчета е през ноември-декември - от завършване на вегетацията до началото на зимните студове, като най-добре е то да се направи скоро след края на вегетацията или най-късно 15 дни, преди да започнат зимните студове.Пролетното засаждане на овощните дървета се прави през периода след зимните студове до началото на вегетацията. Най-добре е пролетното засаждане на овощни дръвчета да стане през първата седмица, след като почвата изпръхне и започнат пролетните полски работи. Всички подготвителни работи (доставка на дръвчета, предпосадъчна оран и изкопаване на дупките) трябва да стане още през есента, а за пролетта да остане само засаждането.При нашите климатични условия навреме извършеното есенно засаждане дава по-добри резултати, особено при по-топлите и проветриви почви. Късното есенно засаждане на овощни дръвчета в тежки, глинести, студени и влажни почви не е за препоръчване. При такива с л у ч а и пролетното засаждане, дава по добри резултати.В години със с у р о в а зима орехите, прасковите и кайсиите, като по-чувствителни на измръзване, дават по-добри резултати при ранно пролетно засаждане. Работата по засаждането на овощните дървета трябва така да се организира, че предвидените за пролетно засаждане дръвчета да се засадят колкото е възможно по-рано докато са в покой, преди започване на сокодвижението. За тази цел всички подготвителни работи (доставка на дръвчета, подготовка на почвата и др.) трябва да се направят още през есента, а за пролетта да остане само засаждането, което да стане рано напролет, щом почвата изпръхне.