малини Основният начин за размножаване на малината е чрез коренови издънки. Те може да се получат от производствено насаждение, но по-добре е да се създават специални маточници и да се получават оттам. Издънките се изваждат в края на есента и още същата есен или рано напролет се засаждат. След засаждането се съкращават на около 20 см височина. Засаждането става на разстояние 2-2,5 м между редовете и 40-50 см в реда. По-късно в реда се оформя непрекъсната лента с ширина около 40-50 см.

Стъблата на малината са неустойчиви и под тежестта на плодовете лесно полягат. Това налага изграждането на подпорна конструкция, която най-често се състои от два реда тел, минаващи от двете страни на лентата.

Обработката на междуредията в малиновите насаждения се извършва с машини. През есента се провежда основна обработка на дълбочина 15-18 см в междуредие и 6-7 см покрай лентата. Вътре в лентите окопаването става съвсем плитко на ръка. Вегетационните обработки се провеждат с култиватор на дълбочина 8-10 см.

Малиновите насаждения се торят всяка година с около 20 кг азот на декар и през 1-2 години с по 2-3 тона оборски тор, 35-40 кг фосфор и 20-25 кг калий.

Когато валежите са недостатъчни и има възможност за поливане, то трябва да става съобразно с почвената влажност и развитието на растенията. Обикновено се правят 4-5 поливки годишно, като най-често се налагат при буйния растеж на новите леторасти, при наедряването и зреенето на плодовете и след приключването на беритбата.

Резитбата на малината е едно от основните мероприятия. След приключване на беритбата всички двугодишни стъбла трябва незабавно да се изрежат до основата и да се изгорят. Рано напролет едногодишните стъбла (които вече са в началото на втората година) се прореждат, като на един линеен метър от редовата лента се оставят около 20-22 стъбла. Избират се най-добре развитите и равномерно разположени стъбла в лентата. На оставените стъбла се съкращават 15-30 см от връхната част.

По-важните болести по малината са дидимелата, ръждата, белите листни петна, бактерийният рак и някои вирусни болести. От неприятелите по-големи поражения нанасят малиновият бръмбар, малиновата стъблена галица, малиновото комарче, малиновата листна въшка и малиновият агрилус.