Присаждане на разцепПрисаждането на разцеп е отдавна известен начин в овощарската практика. Прилага се главно за присаждане на плододаващи овощни дървета. Може да започне още през февруари и да продължи до началото на активното сокодвижение. Скелетните клони се съкращават с овощарски трион до място, където диаметърът им да не е по-голям от 5-6 см, като отрезът се заглажда добре. Клонът се разцепва с по-голям нож на дълбочина 4-5 см. Не бива да има странични разклонения. В разцепа се поставя временно клинче, което го държи отворен, докато се приготви калема за присаждане. Калемът подготвяте по 2 начина - като правите два успоредни, еднакво дълги, или два коси отреза. Калемът придобива форма на конусовиден клин. В първия случай отрезите започват от двете страни на пъпката, а във втория - пъпката остава между отрезите по средата на дължината им. И в двата случая отрезите трябва да са дълги около 4-5 см.

При поставянето на калема трябва да имате предвид, че кората на клоните е по-дебела. Затова калемът се поставя така, че външната му страна да е малко по-навътре от външната страна на кората на клона, за да съвпаднат местата, на които кората и дървесината се съединяват (отделят, допират). И в двата края на разцепа се поставя по един калем. Най-долната пъпка на калема винаги е обърната навън. След това правите превръзката и замазвате всички наранени места с овощарска замазка.

Успехът на присаждането на разцеп много зависи от гладкостта на отрезите. Затова използвайте остро овощарско ножче. От значение при присаждането на овошките са и метеорологичните условия. Когато времето е по-влажно и относително хладно, калемът не засъхва и срастването е по-сигурно. Затова е и добре да засенчите мястото на присаждането. За да не засъхват отрезите по време на манипулацията, най-добре е да присаждате сутрин до 9 часа и надвечер след 17 часа. В хладно и влажно време може да се присажда през целия ден.

Присаждането на разцеп не е много подходящо за костилкови видове, тъй като техните рани зарастват трудно.