През есента закържавелите дървета, загнилите и мумифицилали плодове трябва да се унищожат, тъй като те са носители на зараза и са подходяща среда за презимуване на много от вредителите.

В началото на октомври в крушовите насаждения трябва да се направи обследване за установяване наличието на крушовия пъпкопробивач. Борбата е ефикасна само срещу възрастните форми в началото на есента. По-късно ларвите се развиват в пъпките и борбата с тях е невъзможна. Повредите се откриват късно през пролетта, когато се наблюдават покафенелите и напълно повредени пъпки. Третиране се налага, когато на едно дърво са отчетени повече от 6-8 бръмбара от този неприятел. Подходящи инсектициди са циперсан 25ЕК – 0,02 на сто (карантинен срок 7дни), актелик 50ЕК - 0,15 на сто (карантинен срок 7 дни) и др.

След прибиране на плодовата реколта в ябълковите и крушовите насаждения, преди листопада, се препоръчва третиране на овошките с карбамид – 5-процентов разтвор. Това пръскане се провежда с цел ограничаване заразите от струпясване.

През октомври при костилковите овощни видове, след листопада, трябва да се направи третиране с 2 на сто бордолезов разтвор срещу бактериалното изсъхване, къдравостта по прасковата, сачмянката и ранното кафяво гниене по кайсията, черешата и вишнята.

В овощните градини чрез качественото прилагане на сезонните агротехнически мерки до голяма степен се ограничава разпространението на икономически важни болести и неприятели. Чрез есенната оран се унищожава голяма част от зимуващите в почвата причинителите на болести (струпясване, червени листни петна и др.) и неприятелите (плодови оси, листоминиращи молци, черешова муха, листозавивачки и др.). Почвообработките в овощните насаждения се прилагат на различна дълбочина в зависимост от типа на подложката на овощните култури. При силно растящи подложки и дълбоко разположена коренова система есенната оран се прави на по-голяма дълбочина (25-30см.), а при слаборастящи подложки – не по-дълбоко от 10-15см.

Растежът и плододаването на овощните култури през следващата година е в пряка зависимост от торенето на овощните култури през есента. През октомври в овощните градини с дълбоката оран се внасят периодично органични (4-6 тона оборски тор на декар) и минерални торове. Торенето с фосфорни и калиеви торове се практикува (60-80 кг/дка двоен гранулиран суперфосфат, 40-80 кг/дка калиев сулфат) през 3-4 години на дълбочина 35-40 см. Азотния тор е най-добре да се внеся няколкократно през годината. През есента се внася до 1/3 от предвидената норма (15-20 кг/дка ).снимка: Село.БГ