Лятната резитба силно облекчава зимната и повлиява благотволно развитието на плодовете. Начинът на действие на лятната резитба, към която спада и класическата резитба на плододаващита дървесина, се основава на това, че се премахва част от асимилационната повърхност по времето на най-интензивната асимилиционна дейност. При често засаждане в миналото шпалирни форми овощни дървета лятната и класическата резитба на плододаващата дървесина бяха абсолютно необходими, за да се ограничи растежът и да се стимулира образуването на цветни пъпки. Интензивното нарастване на клончетата и клонките води до бързо изразходване на хранителни вещества. Основна цел на лятната резитба се състои в това, че на овощното дърво се спестява образуването на годишни клончета, които трябва да се премахват при зимната резитба. Чрез летните резитбеви операции своевременно се отстраняват клончета, които не са необходими нито за изграждането на короната, нито за образуването на плодовете. Докато интензивната зиминта резитба по правило води до силен прираст, който трябва да се изхранва за сметка на плодовете и отново да се премахва, подходящата лятна резитба може да доведе до подтискане на вегетативния растеж на цялото дърво, до стимулиране на образуването на цветни пъпки и до по-добро развитие на плодовете. Върховете на клончетата с възникващия и все още израстващ лист са място за производство на растежни регулатори, които подтискат образуването на цветни пъпки. Образуваните в израстналия лист асимиланти се вливат предимно в центровете на растежа / върховете на клончетата/ и често не са достъпни в достатъчни количества за образуване на цветни пъпки. Така образуването на цветни пъпки зависи не само от действието на растежните акумулатори, но в същата степен и от количеството на въглехидратите, които се събират в клончето. За това акумулиране на въгрлехидратите наред с функциониращата асимилационна повърхност определящо е и изразходването на асимилати от нарастващите върхове на клончетата и от плодовете. Не се извършва пренос на въглехидрати от клонче в клонче или от една част на короната в друга. В интензивно нарастващото клонче преносът на въглехидрати става главно в посока към върха на клончето. В клончетат с преустановен растеж те се натрупват. Предимствата на лятната резитба са:1. Подобрено осветяване в различните части на короната, което влияе положително върху по-успешното образуване на цветни пъпки и по-интензивното узряване на плодовете.2. В зависимост от времето на резтбита може да се получи значитерлно задържнае във вегетавното развитие на овощните дървета и храсти, това има големи предимства при прекалено сгъстени насаждения или през неплодородна година /например след измръзване на пъпките/.3. Няма намаляване на добивите, значително се увеличава относителният дял на кечествени плодове.4. Конкуренцията за хранителните вещества между растежа на клончетата и развитието на плодовете се възпрепятства толкова по-бързо, колкото по-рано се извърши прореждането или пензирането на клончетата. При крушите тази операция може да се проведе още през месец май и да доведепо подобряване на завръза.5. Борбата с вредителите може да се облекчи и да се проведе с по-успешна перспектива.6. Резитбените операции може да се извършват по-бързо и лесно през по-топлия сезон. В зависимост от дължината им и степента на вдървесиняване, голямата част от клончетата се изрязват или се филизят. По-малките рани често зарастват още през същата година. Използването на ножица е ограничено до премахване на многогодишните излишни клонки. При костилковите овощни видове ножица трябва да се използва, когато вдървесиняването е започнало в основата на леторастите.7. Заразяването с причинители на различни петна по ябълките не се стимулира дори и след силна лятна резитба, а по-скоро може да се наблюдава обратното. Редуцирането на многобройни клончета, в миито върхове има повишена консумация на калций, се отразява добре на плодовете.8. Лятната резитба е зключитебно необходима при всички бързо растящи млади дървета, при подмладявания и преоблагородявания. В последните два случая би трябвало да се започне с нея и след това да се направи втора резитба.9. Според наличните опитни резултати при съхраняването на ябълки се постига по-добър ефект с плодове от дървета, които са били подложени на лятна резитба. Също така е ограничено заразяването с антракноза, кафяво гниене и други видове гниене по плодовете.10. Прекомерно силната лятна резитба причинява расдтежен бум, тя може да подтисне растежа на плодовете и да стимулира загрубяванетона кожицата им.11. При слабо или почти неплододаващи дървета трябва да се намали по-силно листната маса, за да не се активира интензивен растеж на леторасти вследствие на засилената продукция на асимилати.12. Силни плододаващи дървета се нуждаят от големи количества асимилати, за да могат наред с изхранването на плодовете да разполагат и с достатъчни резерви за залагането на цветни пъпки. През лятото те се подрязват слабо или изобщо не се подрязват.