През периода на застаряване или след измръзване се извършва така наречената резитба за подмладяване. Тогава се налага да се направи много силна резитба на многогодишна дървесина, както и при счупване на скелетни клони и разклонения.

Когато редовно извършваната нормална резитба на формираните ябълкови сортове, торенето и напояването не могат да осигурят нормален прираст и задоволителен добив през периода на застаряване на дърветата и те остават с оголени скелетни клони и разклонения и засъхнали клонки, тогава се налага да се приложат принципите за подмладяване на дърветата. Естествено подмладяването на ябълките трябва да се предшества в предишната година с подобряване на хранителния и водния режим в ябълковото насаждение. Чрез подмладяващата резитба се предизвиква израстване на много леторасти за формиране на скелетните разклонения в короната, които през следващите години ще увеличават плододаването. Овощарят трябва да се съобразява със състоянието на дърветата и да прояви нужната предвидливост, знания и умение за оформяне на бъдещия скелет на подмладеното дърво. Нормално тази резитба се извършва в две последователи години. Най-напред се резитба на ябълките като се отстраняват всички сгъстяващи и преплитащи се клони и клончета, като по този начин силно се прорежда както вътрешността на короната, така и цялата й периферия. Възприето е водачът, скелетните клони и разклоненията им да се съкращават с 1/3 до 1/2 от дължината им. Отрезите се правят на 8-10-годишна дървесина над растежни клонки или лакомци. Когато на такива лакомци се извършва съкращаване на „сляпо", овощарят разчита да се появят леторасти от спящи пъпки. Спазват се правилата за съподчиненост в короната. Обрастващите клонки и клончета се съкращават и прореждат.

Чрез проведената резитба на ябълките за подмладяване се изменя чувствително съотношението между надземната част и кореновата система. Водните и хранителните запаси се насочват и концентрират в по-малък брой растежни точки, което гарантира силен прираст.

Избират се тези лакомци, които имат най-подходящо място за възобновяване на короната на ябълковото дърво. Лакомците се съкращават слабо, а всички останали конкуренти и клончета се навеждат чрез привързване, ако заемат вертикално положение, за да се превърнат в плодни клонки. Обикновено подмладените дървета с възстановена корона в продължение на две години започват нормално да плододават.

Когато резитбата за подмладяване е била много силна и е извършена на по-стара дървесина (на 6-8-годишна възраст), тогава ефектът се проявява 3-5 години след резитбата на ябълките.

Понякога се налага горепосочените принципи за подмладяване да се приложат само за част от короната или на няколко скелетни клона. Тогава овощарят трябва да се съобразява с прираста в отделните части на короната и да го регулира там, където се налага. Целта е да се получи добър баланс между млада и многогодишна дървесина.