Сортът Мискет русенски е получен от кръстосването на сортовете Мискет хамбургски и Кардинал. Листът е средно голям, дълбоко нарязан, петделен, мрежестонабръчкан, отдолу слабо четинест. Опашният вряз е отворен, лировиден. Дръжката на листа е много дълга, дебела.

Гроздът е голям, коничен, често крилат, рехав. Дръжката му е средно дълга, жилава, вдървесинена в основата. Средната маса на един грозд е около 300 г.

Зърното е едро, овално. Кожицата му е средно дебела, крехка, тъмновиолетова, с обилен восъчен налеп. Консистенцията му е месеста, сочна. Има хармоничен мискетов вкус. Средната маса на едно зърно е 4-5 г.

Сортът Мискет русенски се отнася към групата на много ранните сортове. Гроздето му узрява през първото десетдневие на август.

Лозите са средно растящи, с добра родовитост. Резитбата при всички формировки трябва да бъде със смесени плодни звена - чепове с по 2 очи и плодни пръчки с по 10-12 до 14 очи. Добивът от лоза при средностъблена формировка е 4-5 кг, а от декар - до 1500 кг. Мискет русенски има добър афинитет с подложките, но най-подходящи за него са Рупестрис дю Ло и Берландиери x Рипария SO4. Не е склонен към изресяване и милерандаж. Лозите имат сравнително добра устойчивост на ниски зимни температури. Гроздето се характеризира с добра устойчивост на сиво гниене. Този сорт грозде изисква леки, плодородни, свежи почви - карбонатни черноземи и др.

По механичен състав на гроздето Мискет русенски е типичен десертен сорт. Процентът на кожицата и семената е нисък. При консумативна зрелост съдържанието на захари в гроздето е около 16%, а на титруеми киселини - 4,2 г/л. Гроздето е с много добра транспортабилност и запазва добър външен вид и свежест.

Сортът Мискет русенски е един от най-добрите ранозреещи десертни сортове у нас с черно грозде. Този сорт грозде може да се отглежда при надморска височина до 800 м.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Основни болести при лозата

Листното торене при лозата ще доведе до повишаване захарността на гроздето

Опазването на лозите от болести и неприятели - важна предпоставка за добър добив

Торене на лозята