През този месец ,при подходящо време, продължава резитбата на лозята. Преди началото на резитбата се вземат представителни проби  за всеки сорт и местност и се извършва прогнозиране на добивите в специализирани лаборатории в Научноизследователските институти, с което се определя правилното натоварване на   лозите и  е тясно свързано с качеството и количеството на гроздето. Особено това е необходимо ако през зимата в лозето температурата е била минус  16-22 гр.С, при която има повредени зимни очи и пръчки.

Резитбата се извършва избирателно:

- най-напред на лозята засадени по терени  с най малък риск от измръзване.

- на винените сортове, сравнително най-студоустойчиви,като Каберне совиньон, Ркацители, Ризлинг италиански, Мискет отонел, Пино ноар, Мискет червен и др.

- десертните сортове се оставят за по-късен етап.

- резитба на маточниците.

- извличане на пръчките.

Ремонт на подпорната конструкция

Зимни третирания:

Срещу екскориозата до набъбване на пъпките болните лозя се пръскат с бордолезов разтвор  1,5 2%.

Срещу еутипиозата, която засяга дървесината на лозата/настъпва смущение в растежа, силно закръжавяване  и загиване на лозата/, изсъхналите чепове, рамена, кордони и събла се изрязват до здрава дървесина. Всички едногодишни пръчки и многогодишна дървесина след резитбата се изнасят от лозето и се изгарят. Лозите след резитбата се пръскат  с препаратите фундазол или бенлей -0,2%.

Срещу антракнозата след резитбата, преди набъбване на пъпките, се пръска с бордолезов разтвор 3%, с което  чувствително се намалява заразата в лозето.

В незагребните плододаващи лозя - срещу едногодишните семенно размножаващи се  плевели  се внасят почвени  хербициди или хербицидни комбинации само във вътрередовата ивица: хербазин 50 в доза 0,6-1 кг/дка, или комбинация хербазин 50 и цеазин 50 в съотношение 1:1или 1:2 когато плевелите са в начална фаза на развитие и при почви с по-тежък механичен състав: флуридон 50 в доза -0,3 -0,4 кг/дка и гоал 6Е  / 0,3 -0,4/кг/дка.

Изпръскват се с 50-60 л/дка работна течност след добре обработена и без буци почва.

Извършва се подготовка за присаждане на маса. Набавят се стърготини, ремонтират се съндъците и машините да присаждане, набавят се резервни ножчета за тях.Почистват се помещенията за присаждане и се дезинфекцират с воден разтвор на формалин 5%, както и осигуряване на отоплението им.

Впомещенията, където се съхраняват през есенно-зимния период присадните лози, калемите и подложките, се поддържа оптимална температура и влажност на пясъка и въздуха. При нарушен режим на съхранение се вземат съответните мерки за предпазване на материала.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Цъфтеж и оплождане на лозите

Кършене на лозите - какво представлява и кога се извършва

От какво се нуждаят младите лозички

Филизене на лозите - какво представлява и кога се извършва