Премахването на излишните леторасти от лозите рано напролет се нарича филизене. През пролетта покарват леторасти не само от очите на чеповете и на плодните пръчки, но и от спящите пъпки по старите части на лозата, наречени лакомци. Те зашумяват лозата и затрудняват оплождането на ресите. С филизенето на лозите се осигурява по-добър растеж и узряване на леторастите, улеснява се борбата срещу болестите и неприятелите и се създават условия за по-добро огряване и узряване на гроздето.

При младите лози, които са в процес на формиране, излишните леторасти се премахват, когато достигнат дължина 15-20 см. Филизенето на плододаващите лози се извършва след появата на ресите, за да се разграничат плодните от безплодните леторасти. С него не трябва да се закъснява, защото се отразява отрицателно на силата на лозите. Желателно е филизенето на лозите да предшества първото пръскане.

С филизенето се премахват лакомците по старите части на лозата, с изключение на тези, които ще се използват при следващата резитба. По чеповете, стрелките и плодните пръчки се премахват безплодните леторасти, по-слабият от покаралите два летораста от едно око (двойниците) и частично се прореждат плодните леторасти, ако редовно са покарали всички очи, оставени при резитбата. Когато развитието на очите е нередовно може да се запазят и безплодни леторасти и някои двойници. Не се премахват също и безплодните леторасти, които ще са необходими при следващата резитба. При формировката Гюйо в основата на лозата винаги трябва да се запази необходимият брой леторасти (4 до 5) за резитбата на зряло, независимо дали са от чепове или от старата част.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Присаждане на лозите на място

Формировка кордон Роая

Вегетативно размножаване на лозата

Начини, норми и срокове на торене на лозите