кравиВъзпаление на матката (ендометрит) на кравите е вследствие задържане на плацентата или на части от нея. Заболяването се появява след проникване на зараза в половите органи при и след раждането. За появата му предразполагат непълноценното хранене, лошите зоохигиенни условия на отглеждане, липсата на движение и разходка на кравите, аборти, неспазване на санитарните изисквания при извършване на изкуственото осеменяване или естествено покриване и др.

Признаците показващи наличието на възпаление на матката на кравите се характеризират с постоянно или периодично изпадане от половите органи на слузести, слузетогнойни или гнойни изтечения. По-често и в по-голямо количество те изтичат, когато кравата лежи или при ставането й.

При тежките случаи на това заболяване температурата на тялото е повишена, животните са угнетени, не се хранят, а млечната секреция е силно намаляла или спира. От половия отвор се отделя оскъден червенокафяв ексудат. В този случай заболяването може да завърши със смърт. Възпалението на матката е важна причина за безплодието на кравите.

Лекуването на кравите от възпаление на матката е продължително, скъпо струващо и често пъти ефектът от лечението е незадоволителен. По-добре е фермерите да знаят причините за възникването на заболяването и да се стремят стриктно да прилагат профилактичните мерки по отношение на кравите през сухостойния период, за да намалеят случаите на възпаление на матката след раждането.