От Държавен фонд „Земеделие“ ни държат в течение на актуалните срокове, важни за стопаните.

Индикативен график 2020 за субсидиите от ДФЗ

За да не пропуснете някои от тях обаче, накратко ви припомняме какво да очаквате през февруари.

За инвестиции в растениевъдството

От 3 до 28 февруари производителите кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.

ДФЗ отваря прием за инвестиции в „Плодове и зеленчуци“ за 18,6 млн. лв.

Общият бюджет за тази година е 18,6 млн. лв. Помощта покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции, но не повече от 120 000 лв.

За зимни пръскания

От 10 февруари до 6 март стопаните подават заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. 

Стопани искат помощ за зимни пръскания от 10 февруари

Финансовата подкрепа е до 270 лв. на хектар с ДДС, а общият бюджет за тази година е 6 млн. лв. Срокът за отчитане на дейностите е до 10 април, а до 22 май ще бъдат изплатени средствата.

За хуманно отношение към птиците

От 10 до 28 февруари птицевъдите кандидатстват по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“.

Отварят приема за хуманно отношение към птиците

Максималната финансова подкрепа за тази година е 34 560 000 млн. лв., а изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март 2020 г.

По новата пчеларска програма

От 24 февруари до 9 март тече приемът по новата Национална програма по пчеларство (НПП) за периода 2020–2022 г.

Новата пчеларска програма тръгва на 24 февруари

Очаква се първите договори да бъдат подписани в края на месец март, а финансовият ресурс за тази година е 6 399 307 лева.

За зелените плащания

На 21 февруари ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“. Бенефициентите може да очакват финансовото подпомагане в двете направления – за пасторализъм и редки местни породи.

Има добра новина за производителите на плодове с поет 5-годишен ангажимент по направления от мярката. Те ще могат да го продължат с още една година, до 2021 г.

Преходната национална помощ за тютюнопроизводителите

На 28 февруари тютюнопроизводителите получават средствата по преходната национална помощ за кампания 2019 г., се посочва в индикативния график за директни плащания.

Тютюнопроизводителите получават над 76 млн. лв. до 29 февруари

Малко над 76 млн. лв. преходна национална помощ ще бъдат изплатени на 42 230 тютюнопроизводители.

За промоции на българско вино

От 17 февруари до 6 март тече прием по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019–2023.

ДФЗ: Помощта за промоции на българско вино се вдига на 80%

За тази година са предвидени близо 6,3 млн. лв. по направлението. За първи път делът на безвъзмездната помощ за представяне на българско вино в чужбина ще достигне 80%.

За коригиране на грешки във фактурите за газьола

От 24 до 28 февруари земеделските стопани ще могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления, подадени по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” за Кампания 2019. 

За акциза на газьола: Скоро стопаните ще могат да оправят технически грешки

На корекция подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляването на индивидуалните квоти. Първият транш от близо 73 млн. лв. по схемата за намален акциз върху газьола бе преведен в края на ноември.