На 24 февруари ДФ „Земеделие” отваря приема по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020–2022 г. 

Обнародваната нова пчеларска програма е с по-висок бюджет

Документи за финансовата 2020 г. ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. 

Приемът ще продължи до 9 март 2020 г. Очаква се първите договори да бъдат подписани в края на месец март.

Мерки Б, Г и Д включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. 

По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

Общият бюджет на програмата възлиза на 19.2 млн. лв., от които 50% са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет. 

За 2020 г. финансовият ресурс е 6 399 307 лева.

Информация за мерките и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане, заинтересованите лица могат да получат в областните дирекции на ДФЗ в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ, както и онлайн на сайта на Фонда.

Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФЗ. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.