От 24 до 28 февруари земеделските стопани ще могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления, подадени по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” за Кампания 2019. 

Преведоха над 72.4 млн. лева за намален акциз върху газьола

На корекция подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляването на индивидуалните квоти. Те ще се извършват в съответната общинска служба по земеделие, в която земеделските стопани са подали заявленията си за 2019 г. 

Описът следва да бъде подписан от земеделския стопанин и служителя, направил корекциите. 

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, припомнят от аграрното министерство. Първият транш от близо 73 млн. лв. по схемата за намален акциз върху газьола бе преведен в края на ноември.