От 10 февруари ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемът ще продължи до 6 март.

Подават ръка на производителите на рози със зимните пръскания

Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. 

Срокът за отчитане на дейностите е до 10 април, а до 22 май ще бъдат изплатени средствата.

От ДФЗ припомнят, че маслодайната роза за първи път влиза в обхвата на подпомагане по схемата. По предложение на бранша Министерство на земеделието пренотифицира държавната помощ. 

В тази връзка беше увеличен и бюджетът по схемата с 8 млн. лв. – от 22 млн. лв. на 30 млн. лв. за периода на прилагане на схемата – до края на 2022 г. 

ДФЗ утвърди финансов ресурс от 6 млн. лв. по схемата за зимните пръскания за 2020 г. За сравнение разпределените и усвоени средства за държавната помощ в направлението през миналата година бяха в размер на 5,6 млн. лв.

Финансовата подкрепа е в размер до 270 лв. на хектар с ДДС. 

Подпомагат се направените разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

Продуктите за ускоряване на процесите на гниене на листата могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон.

Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения –семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза.

Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.