Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви добра новина за производителите на плодове и зеленчуци. Фондът отваря прием на проекти за инвестиции с общ бюджет за тази година на стойност 18,6 млн. лв.

Приключи крайният срок за доказване на реализираните плодове и зеленчуци

Земеделските производители от днес могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”, съобщи ДФЗ.

Документи ще се приемат до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на ДФЗ.

Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да се възползват от 4 пъти по-голям бюджет през 2020 г. по схемата. През 2019 г. в направлението беше разпределен ресурс от 3,6 млн. лв.

За тази година бюджетът е увеличен на 18,6 млн. лв. 

Помощта покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция.

По предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство” обхватът на схемата е разширен, като се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.

Целта на държавната помощи е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи.

За първи път в помощ на стопаните е публикувана и информация за най-често допусканите грешки при кандидатстване.

Сред тях са случаите, при които заявеното оборудване или дейности не попадат в обхвата на допустимите инвестиции, предоставяне на непълна обосновка, липса на документи и други. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикувана информация за най-често допусканите грешки. Там са също указанията и документите за кандидатстване.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Решено: ДФЗ плаща на фермерите почти 3 млрд. лв.

Плащат по-рано обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци

Организират свободна размяна на семена