Бюджетът на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. беше калкулиран преди обявяването на "Зелената сделка" на Европейския съюз и не отговаря на завишените екологични амбиции.

Зелената сделка: Какво трябва да знаят фермерите?

Това заяви министърът на земеделието Десислава Танева по време на първото за хърватското председателство на Съвета на Европа заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство, провело се по-рано тази седмица.

В предложението на Европейската комисия за новата ОСП се предвижда 40% от бюджета да бъдат свързани с климатични действия. На заседанието на Съвета министрите на страните членки се съгласиха, че за да бъде постигната тази цел, заложените средства трябва да бъдат увеличени.

"Имаме нужда от много по-голяма конкретика, критерии за по-високите и амбициозни екологични цели в "Зелената сделка", да се калкулират и бюджетите да са адекватни на това. В противен случай обричаме на риск съществуването на земеделските стопани в нашите страни и излизането от сектора на малките и средни, които са приоритет в целите на ОСП", заяви Десислава Танева.

Срокът за оценка на националните стратегически планове на държавите членки от страна на Европейската комисия е до края на 2020 г., но през февруари все още няма яснота за завишените екологични цели и те не са калкулирани в бюджетите, смята министърът. Затова те трябва да бъдат изчислени и добавени допълнително.

Прилагането на стратегията "От фермата до трапезата", която също беше обсъдена от министрите на Съвета, е свързано с подобряването на общата европейска регулация и улесняване достъпа на фермерите до щадящи околната среда препарати за растителна защита.

"Ние казваме: спирате да употребявате тези пестициди, но трябва да има алтернатива, защото земеделският производител трябва да продължи да произвежда, да задоволява все по нарастващото търсене и то при производство при щадящи околната среда практики", подчерта министър Танева.

"От Фермата до трапезата" предвижда намаляване на употребата на химични пестициди, антибиотици и подобрено управление на торовете. Регулацията за допускане до пазара на щадящите околната среда пестициди обаче в момента отнема години. За да бъдат изпълнени амбициозните цели на "Зелената сделка" фермерите трябва да имат възможност да употребяват по най-бързия начин екологичните препарати.

От полето до трапезата: Как може да се случи у нас?

Германия, Франция и Испания представиха на заседанието на Съвета съвместна декларация във връзка с новата ОСП 2021-2027 г. С нея трите държави заявиха подкрепа за заложената от Комисията екологична рамка на предложението, но поискаха екосхема, задължителна за държавите членки и избираема за фермерите, която включва насърчителни плащания за зелени практики в Първи стълб. Декларацията подчерта необходимостта от зачитане на местните компетенции на страните и нуждата от адекватен преходен период.

Становището беше подкрепено от повечето министри, но някои от присъстващите изявиха предпочитания към доброволен подход във Втори стълб на ОСП. България приветства декларацията в частта за опростяване на прилагането на политиката към бенефициентите и по-голямата разбираемост от гражданите.

За нас е важно, при задължителност на екосхемите, да има и съответно поддържане на икономическа и социална устойчивост на сектора, като се увеличи съответно и размера на обвързана подкрепа. За нас това е важен инструмент и е необходимо да бъде увеличен, за да може в бъдеще да отговорим на икономическите и социалните предизвикателства, особено в уязвими сектори, които са малки и фамилни ферми, според Танева.

От съществено значение за България е запазването на преходната национална помощ на нивата от 2020 г., припомни министърът. Спирането на този вид подкрепа означава застрашаване на близо 80% от дребното преживно животноводъство в България. 35% от подкрепата, която предоставя България за уязвими сектори, е осигурена чрез този инструмент. Това са малки, фамилни ферми, за които, ако бъдат лишени от тази помощ, това означава отказ от селскостопанска дейност и отказ да живеят в селските райони, където предимно са разположени.

Какво се прави за запазването на Националната преходна помощ?

На база предоставената възможност в регламента за удължаване на периода на настоящите програми за развитие на селските райони, настояваме решението за тяхното удължаване да остане на ниво държава членка, заявиха българските представители.

Предложеният модел от две стъпки - за предварително одобрение от ЕК и едновременно с това предоставяне на предложение за изменение на програмата, би довело до допълнително усложняване на процедурата и е ненужна административна тежест, според министъра.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.