Членовете на комисията АГРИ размениха мнения по проекта на регламент за преходните правила на ОСП. Целта е да се осигури непрекъсната подкрепа за фермерите през 2021 г., докато влязат в сила новите правила по Общата селскостопанска политика (ОСП). 

Убеждаваме бъдещия еврокомисар за нуждата от Преходна национална помощ

В последвалата дискусия евродепутатът Асим Адемов изрази загрижеността си от изключването на Преходната национална помощ като инструмент за подкрепа. Той подчерта, че тази помощ играе жизненоважна роля за десет страни от Съюза, включително и за България за подкрепа на силно уязвимите сектори.

Запазването на преходната национална помощ в ОСП бе подкрепено от евродепутатите от България, Полша, Унгария, Румъния и Чехия.

У нас преходната подкрепа е особено важна за малките и средни ферми от сектор животновъдство (овце и кози, говеда и биволи). Асим Адемов обърна внимание, че евентуалното спиране на този важен инструмент, ще доведе до обратния ефект – нежелани фалити, отказ от селскостопанска дейност и обезлюдяване на селските райони.

„Ще продължим да настояваме за запазване на преходната национална помощ, както и за справедливи нива на обвързана подкрепа за нашите животновъди от тези сектори, които са и сред най-уязвимите групи производители“, отбеляза в заключение родният евродепутат.