Освен че на 2 март земеделският министър Десислава Танева официално даде начало на Кампания 2020 за директните плащания, месецът изобилства със срокове, които фермерите трябва да следят.

Индикативен график 2020 за субсидиите от ДФЗ

Ето кои приеми предстоят да бъдат отворени и затворени, какви плащания за Кампания 2019 присъстват в Индикативния график на Държавен фонд „Земеделие“ и кои мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) започват.

Плащания според Индикативния график на ДФЗ

По Схемата за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци

Плащането на държавните помощи за Кампания 2019 е планирано за периода 13 – 20 март. Все още обаче не са ясни ставките, но те ще бъдат по-високи заради засилените проверки, уверяват от ресорното министерство.

Обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци тръгва

Предвид на това, че схемите за плащане са 8, те ще бъдат разположени поетапно във времето.

По Схемата за преразпределително плащане (СПП)

От ДФЗ са посочили датата 23 март, когато ще бъде направено това директно плащане от Кампания 2019. Тук индикативният бюджет е 109 млн. лв.

Кои приеми започват?

По Пчеларската програма

от 5 март до 18 март пчеларите ще могат да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б и Е от Национална програма по пчеларство 2020-2022 г.

Пари за пчеларите - ДФЗ обяви прием по три мерки от 5 март до 18 март

За тази година финансовият ресурс е 6 399 307 лв.

За необлагодетелстваните райони

Със старта на Кампания 2020 на 2 март започна и приемът на заявления по подмярка 13.2 от ПРСР.

Приемите по мярка 10, мярка 12 и мярка 13 започват на 1 март

По 25 евро/ха ще получат стопаните за площи в землища, които отпадат от обхвата на районите с природни ограничения, различни от планинските.

За агроекология и климат

В началото на март бе даден старт и на кандидатстването по мярка 10 от ПРСР. Ще се приемат заявления, с които се удължават за шеста година ангажименти за част от направленията и дейностите по мярката, както и такива, с които се изпълняват поети ангажименти.

За Натура 2000

С началото на кампанията по Директни плащания 2020 стартира и приемът по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите". А изплащане на субсидиите от предходната Кампания 2019 е планирано за 4 май, сочи индикативният график на ДФЗ.

За борба с доматения молец

Приемът на заявления по държавната схема за борба с доматения молец е от 9 март до 30 септември. За настоящата година бюджетът е 500 хил. лв.

През март отварят приема за борба с доматения молец

Субсидиите ще покриват до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, но не могат да надхвърлят 2500 лв./ха с ДДС.

За сертифициране по стандарта GLOBAL G.A.P.

Документи по държавната схема ще се приемат от 9 март до 30 септември, а бюджетът е 100 000 лв.

Овощарите и градинарите ще получат помощ за сертификат GLOBALG.A.P.

Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите на плодове и зеленчуци.

За вредителите по картофите

Производителите на картофи кандидатстват за подпомагане за борба с вредителите от 9 март до 15 май. Финансовият ресурс е 1,8 млн. лв. за 2020 г.

ДФЗ дава 1,8 млн. лв. на производителите на картофи

От подкрепата могат да се възползват малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка.

За инвестиции във винарски изби

От 16 март до 10 април винарските изби кандидатстват по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.

Избите кандидатстват за инвестиции в предприятия от средата на март

Това е вторият прием по мярката, а списъкът на допустимите за финансиране дейности е разширен. Бюджетът за 2020 г. е над 16,3 млн. лв.

За застраховане на продукция

От 16 март до 31 юли земеделските стопани кандидатстват за помощ за застраховане на продукция с бюджет 1,5 млн. лв.

ДФЗ: Тръгва помощ за застраховане на продукция с бюджет 1,5 млн. лв.

Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха.

За качествени семена

От 2 март до 31 март тече кандидатстването за „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“.

Заделят 1,2 млн. лв. за производството на семена

Бюджетът е 1,2 млн. лв. и се изплаща на три транша.

За подмярка 6.3

От 6 март до 15 май тече целеви прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР специално за животновъди. Общият бюджет е над 11,7 млн. лв., а общият размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 хил. евро. Помощта се предоставя за максимален срок от пет години.

Държавата отвори прием по подмярка 6.3 за животновъди

Новост е, че отпада изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност към момента на кандидатстване.

Кои приеми изтичат?

За зимни пръскания

Стопани искат помощ за зимни пръскания до 6 март. Приемът започна на 10 февруари, а финансовата подкрепа е в размер до 270 лв./ха с ДДС.

Стопани искат помощ за зимни пръскания от 10 февруари

Срокът за отчитане на дейностите е до 10 април, а до 22 май ще бъдат изплатени средствата.

По Пчеларската програма

На 9 март приключва приемът по новата Национална програма по пчеларство, която ще се прилага в тригодишния период до 2022 г.

Новата пчеларска програма тръгва на 24 февруари

Той започна на 24 февруари, а първите подписани договори се очакват в края на март.

За промоции на вино

Първият прием по мярката „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор ще приключи на 31 март.

Удължават приема за промоции на вино

Началото бе дадено на 17 февруари, а бенефициентите ще получат до 60% европейско финансиране.