По време на извънредния брифинг в Министерски съвет министър Танева съобщи, че Европейската комисия е одобрила шестата нотификация от есента на миналата година и това влива нови 175 млн. евро в бюджета на няколко от мерките.

Субсидии: Как министерството преразпределя 175 млн. евро?

Предвидени са и възможности за стартиране на изцяло нови мерки. Компенсаторната мярка "Събиране на реколтата на зелено" също е от тях. Припомняме, че при последното изменение на Наредба 6 от лозаро-винарската програма през януари тази година, беше добавена и кризисната мярка, която да компенсира лозарите при невъзможност да реализират продукцията си.

Десислава Танева: „На производителите на грозде ще предоставим на разположение нова подкрепяща мярка. Тя е вследствие на разговорите с тях, проведени есента. Очакваме одобрението на тази мярка за бране на зелено с определена ставка на декар.

Процедурата още не е финализирана, но очакваме това да стане в най-кратък срок. Ще дадем възможност на тези производители, които искат да се възползват от тази мярка. Това е компенсаторно плащане на декар - ако смяташ, че не можеш да реализираш продукцията си, тогава я береш на зелено."

Отговаряме на поет ангажимент и направено предложение, каза още ресорният министър.

Финансовата помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще се предоставя като обезщетение с фиксиран размер за хектар и няма да надвишава 50 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняването на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от отстраняването. 

Друга мярка, засягаща сектора, която ресорният министър спомена, е мярката „Инвестиции в предприятия“ от лозарската програма. Нейният максимален размер на помощ беше увеличен през януари. Приемът по нея вече приключи.

НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ ОТ МЕСЕЦА

Десислава Танева: "Следващата седмица ще предоставим информация от анализа на кандидатите и ще ги потърсим, за да ги подкрепим в подобряването на инвестициите им."

По думите й България е една от най-слабо засегнатите държави от коронавируса. 

Десислава Танева: "Управители и собственици на винарски изби в цяла България смятат, че това е основната причина някои от тях двукратно да увеличат износа си за западноевропейския пазар. Това са тенденциите от март и април спрямо същия период на миналата година. Надявам се да приключим една успешна реколтна кампания 2020."

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Мярката за застраховане на грозде: Приемът тръгва на 4 май

Нова мярка: Пари за доплащане към дохода на зеленчукопроизводителите

Гледайте на живо: Десислава Танева за подкрепата за фермерите