Европейската комисия одобри Шестата нотификация на ПРСР, която инициирахме през есента на миналата година. Благодарение на нея 175 млн. евро се пренасочват към няколко мерки, обяви земеделският министър Десислава Танева по време на брифинг в Министерския съвет.

Нова мярка: Пари за доплащане към дохода на зеленчукопроизводителите

Ресорният министър припомни, че 40 млн. евро от одобрените средства са за мярка 11 „Биологично земеделие“, чийто прием вече тече. По нея биологични фермери могат да заявяват за подпомагане площи, животни, пчелни семейства. 

Мярката на практика не работеше през последните три години. Сега е отворена за нови биологични производители; за такива, които са на петата година от заявяване; както и за такива, които имат възможност за шеста година на подпомагане. 

„Всички тези три категории биопроизводители могат да кандидатстват по определени критерии. Има разлики от преди, както и тавани за отделен вид производства, така че средствата да се разпределят възможно най-справедливо“, уточни Десислава Танева. 

С одобрената шеста нотификация става възможно както отварянето на приеми по стари мерки от ПРСР, така и стартирането на изцяло нови мерки.

„В рамките на две седмици предстои да бъде отворена нова подмярка 5.1 за подкрепа на сектор „Животновъдство“ предвид епизоотиите и повишаване на биосигурността. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ отново за сектор „Животновъдство“ също е планирана за месец май. Приемът на подмярка 6.3 за малките стопанства вече е отворена“, посочи ресорният министър. 

Друга добра новина касае младите фермери, кандидатствали по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

„Чрез преразпределянето на тези средства става възможно и дофинансирането на кандидати по мярка 6.1, които бяха под черта“, допълни Десислава Танева.
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Министерството: Вижте най-важното за новите приеми по ПРСР

Отварят подмярка 5.1 в началото на май

Предложение: Пари от следващата ОСП - помощ по мярка COVID-19