Между Милано и Павия се намира първата агродолина на Италия - интересно място, посветено на бъдещето на селското стопанство. Дейността й съчетава регенеративно земеделие и технологии, включително изкуствен интелект “Адам и Ева”, като паралелно в нея се провеждат редица изследвания. Целта на проекта е да бъдат създадени условия за най-високо качество на живот, защита на биоразнообразието и формиране на устойчива хранителна система на екологично, социално и икономическо равнище, пише Вreaking Latest News.

Добрият пример: Фермери, които плащат на пчелари за опрашване, има вече и у нас

Италианската агродолина носи названието “Симбиози”. Тя се ражда в резултат на агроекологичните проекти, инициирани от Джузепе Ната - син на лауреата на Нобеловата награда Джулио Ната, които той стартира преди около 30 години. Негов партньор е Пиеро Мандзони, който през 2018 г. създава оригинален бизнес модел. Днес Ната и Мандзони разполагат с територия с площ около 1000 хектара, в които влизат ниви, блатисти местности, гори, ливади и др. В нея се срещат над 255 вида растения и цветя, много насекоми и животни, включително редки видове. В Павия е обособен и Иновационен център, където се провеждат изследвания и разработки на нови технологии за регенерация на почвите, прецизно земеделие и развитие на възобновяемите източници.

В “Симбиоза” учените създават “умна почва”, която се базира на принципа на затворения цикъл и се управлява от платформа с изкуствен интелект. Целта им е провокирана от проблемите с прогресиращото опустиняване и постоянното изтощаване на почвата, които налагат нови модели за агробизнес, които предвиждат защита на земите, внедряване на регенеративно земеделие и използване на най-добрите технологии.

Джузепе Ната и Пиеро Мандзони наричат своята концепция за биоразнообразие “Neorurale”, т.е. ренатурализация, а земеделската си концепция - “Environment Field Margin”, която предвижда създаването на “поле в поле” - елементи, пресъздадени според оригиналните екологични условия на района, заемащи 10% от обработваемата част на обекта като природа.

„Това са сложни и интегрирани елементи, състоящи се от горски пояси, тревисти полета с цветя и влажни зони, които имат за цел да концентрират различни екосистеми, богати на екотипове, в много малко пространство. Тези места са в състояние бързо да възстановят и развият високи нива на растително и животинско биоразнообразие. По този начин агроекологичните дейности заемат 10/15% от територията на “Симбиози”, което носи различни ползи, потвърдени от науката и значителната възможност за възпроизвеждането им в много други случаи“, казва Джанмарко Сола, търговски директор на компанията.

През годините темите за регенеративното земеделие, биоразнообразието и технологиите постепенно се обединиха. Днес фокусът на агродолината е върху увеличаването на стойността на почвата. Почвата е жизненоважен, ограничен и невъзобновим ресурс, който често се изчерпва от интензивни земеделски практики, освен ако не стане жертва на прогресивно свръхразвитие. Тук извършваме процес, насочен не само към отглеждане, но и към възможността за връщане на хранителни вещества в почвата. Това вече не са агрохимични торове. Ние ги получаваме от отпадъци от други агро-хранителни производства, включително торове, получени от термофилен биореактор“, допълва той.

Патентованото от компанията термофилно анаеробно разграждане има предимството, че оборудването заема много по-малко място от нетермофилното анаеробно разграждане. То позволява функционалните хранителни вещества да бъдат извлечени от смес от органични матрици, поставени в биореактор. Биологичното смилане не се извършва за производство на чиста енергия, а за производство на торове.

“Процесът се осъществява с помощта на топлината на когенератори, използващи биогаз, без потребление на енергия или вода, тъй като използваната вода идва от същите матрици на органични отпадъци: полученият продукт е естествен тор под формата на гел. Гелът се инжектира в почвата без необходимост от оран или нарушаване на почвените биоми. Важно е, че благодарение на този хигроскопичен гел е възможно да се намали използването на вода до необходимия минимум. Само един грам органична материя може да задържи вода, избягвайки използването на до 20 литра. Така, благодарение на комбинацията от използването на органични торове и оптимално опазване на водата, ние постигнахме добиви по отношение на добива на хектар до +36%. По този начин регенеративното земеделие, използващо технология и внимание към устойчиви и кръгови практики, може да бъде по-печелившо от конвенционалното земеделие“, обяснява Джанмарко Сола.

В бъдеще компанията планира да развива производството на биометан за обществените топлофикационни мрежи, а след това и за производство на зелен водород. Към днешна дата в “Симбиози” има вече няколко патента, тъй като агродолината по своята същност е агрегатор на различни стартъпи - от земеделието до строителството на фермерски къщи с вградена инфраструктура за възобновяема енергия.

Дигитализацията играе важна роля в проекта “Симбиоза”. Голям брой сензори, разположени по цялата територия, събират богат спектър от данни. Процесът се контролира от модел с изкуствен интелект – платформата ADAM и EVA. Тази платформа наблюдава и управлява енергийните и природните ресурси, както и селскостопанските и индустриалните производствени процеси.

„Платформата работи със система от самоадаптивни алгоритми (машинно обучение) и се състои от две функции, които работят по двойки. Модулът EVA получава данни за потреблението и други аспекти на дейността от полето, след което чрез облачната платформа ги предоставя на потребителя в реално време за наблюдение с анализи на текущия момент и тенденции с помощта на графики и таблици. След това получената информация се прехвърля към модула ADAM, който обработва получените данни от EVA и разработва действията, необходими за максимизиране на печалбите и намаляване на потреблението на природни ресурси“, обясняват от компанията.

Италианската агродолина служи за създаване на холистична визия за модерния и бъдещ агро-индустриален комплекс, интегриран с различни потребители на услуги, където всеки участник в системата ще се възползва от интелигентната земя. Този модел, устойчив и ефективен, се задвижва от интелект, както човешки, така и изкуствен.ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как Испания се бори с опустиняването на земята

Агротехнологиите, които спасяват фермерите от сушата

Иновативен проект за агротуризъм в Дубай ще открие 10 000 работни места