Европейската комисия обяви на 20 май своята стратегия „От фермата до трапезата“. Тя драматично ще промени лицето на европейското земеделие в бъдеще и пряко ще засегне работата на фермерите.

Европа рискува да се превърне във вносител на храни

Фокусът на стратегията е върху устойчивостта. Големи промени се задават под формата на намаляване на употребата на торове и пестициди, респективно с 20% и 50%, пише Agriland.

Как ще повлияе новата стратегия на обработването на земята?

Документът гласи, че устойчивото производство на храна трябва да бъде подсигурено чрез оптимално използване на природни, технологични и дигитални решения, за да се постигнат по-добри резултати в областта на климата и околната среда. Земеделските производители трябва да редуцират и да оптимизират употребата на пестициди, торове и други.

Тези решения изискват човешки и финансови инвестиции, като обещават по-добри резултати, създавайки добавена стойност и орязвайки разходи.

Ето как стратегията „От фермата до трапезата“ трябва да приложи решенията, за които става дума:

Награди за улавянето на въглерод

Фермерите, които обработват почва, особено онези, които практикуват минимално обработване, ще бъдат щастливи да узнаят, че улавянето и съхранението на въглерод ще бъде награждавано. Стратегията дава пример с „нов зелен бизнес модел“ за улавяне на въглерод от фермери и лесовъди.

Казва следното: Фермерските практики, които премахват въглеродния диоксид от атмосферата, допринасят за неутралното въздействие върху климата и трябва да бъдат награждавани, дали по пътя на Общата селскостопанска политика (ОСП), или други публични или частни инициативи.

Ще бъде стимулиран този нов бизнес модел, който осигурява на фермерите нов източник на приходи и подпомага другите сектори да намалят въглеродните емисии в хранителната верига.

Матюс: Селското стопанство в европейската Зелена сделка

Комисията ще разработи регулаторна рамка за сертифициране на понижаването на въглеродни емисии въз основа на стабилно и прозрачно отчитане, за да следи и проверява истинността на постигнатите показатели за спад.

Редуциране на употребата на пестициди

Комисията планира да намали употребата на химически пестициди с 50%. Тя планира да намали употребата на по-опасните пестициди с 50% до 2030 г.

За да проправи пътя към алтернативите и да съхрани приходите на фермерите, комисията ще предприеме няколко стъпки. Тя ще ревизира Директивата за устойчиво използване на пестициди, ще подсили разпоредбите за интегрирано управление на вредителите (IPM) и ще насърчава по-широкото използване на безопасни алтернативни начини за защита на реколтите от вредители и болести.

Стратегията поставя ударение върху използването на интегрирано управление на вредителите и споменава ротация на културите като стратегията за редуцирането им.

В текста се посочва, че IPM ще бъде един от основните инструменти за намаляване на употребата на химически пестициди.

Биологично активни субстанции

Комисията планира също така да облекчи предлагането на пазара на пестициди, съдържащи биологично активни субстанции, както и да преразгледа оценяването на екологичния риск от употребата на пестициди.

Загуба на нутриенти

В стратегията е записано, че е планирано редуциране на загубите на нутриенти с поне 50%, като се гарантира, че няма влошаване на плодородието на почвата. Употребата на торове ще бъде намалена с поне 20% до 2030 г.

Комисията ще работи със страните членки, за да се състави план на действие за интегрирано управление на нутриентите. Той ще е насочен към замърсяването с нутриенти и повишаването на устойчивостта на животновъдния сектор.

Защита на здравето на културите

За да защити растителните култури от вредители и болести, комисията планира да засили бдителността върху вноса на растения и надзора на територията на съюза.

Преглед на геномните техники

За да се подобри устойчивостта, предстои преразглеждане на гетомните техники. Необходимо е да бъдат разработени иновативни начини за защита на културите срещу вредители и болести.

Новата политика за храните - „От фермата до вилицата“

Биоземеделие

Комисията планира 25% от земеделската земя в ЕС да бъде използвана за развиване на биоземеделие до 2030 г.

Географски указания

Предстоят промени в законодателната рамка за географските указания и, където е необходимо, добавяне на конкретни критерии за устойчивост.  

Преминаване към меню, базирано на повече растителна храна

В стратегията „От фермата до трапезата“ четем, че ще бъде стимулиран преходът към растителна диета, което ще стимулира фермерите да обработват повече земя.

По-малко червено и преработено месо, повече плодове и зеленчуци – така ще бъдат намалени рисковете за здравето и живота на човека, но също така ще намалее въздействието на хранителната система върху околната среда.

Настоящото потребление пълнозърнести продукти, плодове и зеленчуци, бобови култури и ядки е „недостатъчно“, казват от комисията.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Войчеховски: Европейското земеделие е в повратна точка

Зелената сделка: Драстично ограничаване на пестициди, торове и антибиотици

Готви се първият европейски закон за климата

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.