Разходите за новата стратегия „От фермата до вилицата“ ще се поемат от всички – фермери и потребители, защото в Европа цените на храните ще бъдат изключително високи. На това мнение е Агнешка Малишевска, директор на Полската млечна камара, информира Farmer.pl.

Новата политика за храните - „От фермата до вилицата“

Според Стела Кириакидес, еврокомисар по безопасността на храните, предстоящите промени няма да са лесни, но са необходими. Наскоро тя предостави на членовете на Европейския парламент (ЕП) информация относно стратегията „От фермата до вилицата“.

Документът предстои да бъде разгледан на 20 май. Еврокомисарят подкрепя намаляването на употребата на пестициди, торове и антибиотици в животновъдството. Тя обаче отбелязва, че все още не са установени конкретни показатели за тези ограничения. Следователно не се знае дали става дума за 30%, или 50%.

Стратегията няма да налага нови правила или ограничения веднага след приемането им. По-скоро това ще бъде програма за сътрудничество между фермерите и дистрибуторите на храни за създаване на устойчиви практики, казва Кириакидес. В същото време тя отбеляза, че пандемията от коронавирус подчертава необходимостта от прилагане на мерките, предложени в стратегията.

Темата за бързата процедура по приемането на стратегията „поле на маса“ доминира на последната среща на председателството на COGECA, която премина под формата на видеоконференция на 13 май 2020 г. Темпът на работа по такъв важен документ е тревожен.

Според вицепрезидента на COGECA Агнешка Малишевска стратегията „От фермата до вилицата“ трябва да се анализира внимателно и да се оцени въздействието й върху агро-хранителния сектор и потребителите.

Страхувам се, че разходите за този процес ще бъдат поети от цялото общество, не само от фермерите, но и потребителите, които ще трябва да плащат много повече за храна, добавя Малишевска.

Ние говорим твърде малко за това, фокусираме се върху екологичните аспекти, игнорирайки икономическите и социалните. Най-лошото ще бъде, ако Европа от износител на храни стане вносител, подчертава тя.

ЕК: Политиката за подкрепа на фермерите трябва да бъде опростена

По време на видеоконференцията тази седмица е била спомената необходимостта да се осигурят огромни финансови ресурси извън ОСП, за да се компенсират земеделските производители и преработвателите за загуби, свързани с въвеждането на Европейската Зелена сделка.

Агнешка Малишевска напомня, че постигането на целта Европа да бъде климатично неутрална до 2050 г. ще доведе до големи разходи за земеделските стопани. Тя е категорична, че трябва повече да се говори за разходите за реализирането на стратегията.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Матюс: Селското стопанство в европейската Зелена сделка

Войчеховски: Европейското земеделие е в повратна точка

Зелената сделка: Драстично ограничаване на пестициди, торове и антибиотици