Знаете ли какви са ползите от съчетаването на система от фотоволтаични панели с отглеждане на лозя? По време на топлинни вълни, казват от френската фирма Sun’Agri, насажденията продължават да се развиват добре и използват по-малко вода, съобщава специализираното издание pv-magazine.com.

Грозде рискува да остане неприбрано заради липсата на български работници

Иноваторите инсталират фотоволтаична система в лозя в департамента Воклюз по програма в сътрудничество с местните власти. Наблюдават 1000 кв. м площи с червено грозде, като 600 кв. м от тях са покрити със специална динамична волтаична система.

Използвани са 280 панела с капацитет 84 kW, поставени на височина 4,2 м. В реално време с помощта на алгоритъм с изкуствен интелект те могат да се движат. Самият алгоритъм е способен да настрои така панелите, че да отговори на потребностите на лозята от слънчева светлина и вода. Той оптимизира модела на развитие на културата, качеството на почвата и климатичните условия.

Изкуственият интелект е програмиран да подпомага развитието на лозята. В случай на екстремни климатични условия – суша, топлинни вълни, градушка, слани и обилни валежи, той контролира панелите, използвайки ги като защита.

Постигнатите резултати от умните фотоволтаични системи в лозовите насаждения са обнадеждаващи за производителите на грозде. По време на теста използването на вода е намалено с 12-34%. Редуцирано е изпаряването на влага от почвата, което подобрява вкусовите качества на плодовете и техния състав.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Родна изба впечатли винари от цял свят

Парите за застраховане на грозде се изплащат скоро

Мярка "Кризисно съхранение на вино" е до 24 юли