С общо 22 000 лв. ще бъдат глобени 7 контролиращи лица, които не са подали коректни и пълни данни към системата на новия биорегистър за биооператорите, за които отговарят, в изискуемия срок. Това съобщи за Агри.БГ заместник-министърът на земеделието Чавдар Маринов.

Кампания 2020: Нека кандидатстването започне сега!

В България има 15 контролиращи лица, които са получили разрешение за работа, а 14 от тях имат регистрирани биооператори. Това означава, че 50% от контролиращите лица ще получат санкции съгласно чл. 73, ал. 2 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите, обясни Маринов.

ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите (ООП) на земеделски продукти на Европейския съюз

Чл. 73. (1) Който не изпълни или наруши задължение, предвидено в този закон или в регламент на Европейския съюз, уреждащ прилагането на пазарни мерки, включени в ООП, се наказва с глоба от 300 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

 

Санкциите са разпределени в четири категории. Те са диференцирани за всяко контролиращо лице според броя и типа несъответствие:

- На две контролиращи лица ще се наложи санкция по 1 000 лв.

- За други две контролиращи лица санкцията е в размер по 3 000 лв. за всяко.

- Едно контролиращо лице ще бъде санкционирано с 4 000 лв.

- Две контролиращи лица получават максимална санкция за първоначално нарушение от 5 000 лв.

Общият размер на санкциите, които ще бъдат наложени е 22 000 лв.

Регистърът е в експлоатация още от 4 септември - вече над 6 месеца, което е предостатъчно време да се отстранят непълнотите в профилите на операторите от страна на контролиращите лица, смята заместник-министърът.

"За 10 години биологично производство никога не са налагани санкции в такъв размер на контролиращи лица. Те са наложени не заради слаб контрол върху биопроизводството, а за невъведени данни в биорегистъра", подчерта Маринов.

Един от най-често срещаните пропуски преди последния краен срок - 1 март 2020 г., който даде Министерството на земеделието, беше липсата на въведени договори на биопроизводителите. За това нарушение от ведомството предвиждаха и по-тежки санкции - дори лишаване от лиценз на сертифициращите фирми, ако не бъде отстранено навреме.

Към момента обаче всички договори са вече налични в системата, твърди Маринов. Той уточни, че продължават проверките по регистъра и ако бъдат открити още нарушения, ще се издадат нови задължителни предписания на контролиращите лица. Ако и те не бъдат изпълнени в срок, ще се повторят санкциите, като вече може да са в двоен размер.

"Данните са попълнени и тече корекция на информацията. Още не е започнала кампанията с пълна сила и успешно ще бъдат приключени всички данни за 2019 г. в срок", каза още той.

На 4 март са изпратени последните имейли от системата до биооператорите. Те имат 10 дни, за да проверят информацията в профилите си и да ги потвърдят. Биопроизводителите трябва да прегледат своите данни в три секции - основни данни, договори и обекти. За целта е разработено ръководство, което е качено в системата. След като веднъж са потвърдени данните, те се заключват и вече е много трудна възможността за корекция. Затова всеки оператор задължително трябва да прегледа всеки един парцел, всяко едно животно, за да е сигурен в качените данни, обясни заместник-министърът.

Остават около 240 случая на непълна, неточна и неясно въведена информация в профилите на биопроизводителите от контролиращите лица. За тези биооператори десетдневният срок за потвърждение спира да тече до отстраняване на грешката.

Най-често срещаните грешки са неправилно качена информация относно обектите на операторите и грешно въведени основни данни. От Министерството са изготвили справка за непотвърдилите оператори и с помощта на областните дирекции по земеделие и храни всички биопроизводители ще бъдат прозвънени отново, за да им се напомни да потвърдят своите данни, каза още Маринов.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Биорегистър: Едва 40% от производителите са въведени

Биопроизводителят да няма вина при минимални, унаследени пестициди

Министерството излезе с позиция за разширяване на биоземеделието