България представи своята позиция за разширяване на биологичното земеделие за периода 2021 – 2026 г. Това стана ясно по време на видеоконференция, на която земеделското министерство и представители на бранша обсъдиха предстоящата Стратегия „От фермата до трапезата“.

Биорегистър: Едва 40% от производителите са въведени

Позицията на страната включва стимулиране на потреблението на биопродукти в местата за обществено хранене, подобряване на контрола върху етикетирането, популяризиране на късите вериги и повишаване доверието в биопродуктите.

Агроминистерството обмисля и ефективна институционално-нормативна рамка, която да помогне на биопроизводителите да имат достъп до пазари и крайни потребители.

В какво точно ще се състои тази подкрепа за биофермерите, тепърва предстои да се разбере. Напролет Европейската комисия (ЕК) следва да представи официално Стратегията „От фермата до трапезата“, която е най-важният документ от Зелената сделка в новия програмен период на ОСП.

Към момента у нас все още се работи върху биорегистъра, който би хвърлил повече светлина върху сектора. Заради редица пропуски и неточности обаче се получи забавяне от предварително обявеният срок – 14 февруари, в който системата трябваше да бъде готова.

Регистърът на биопроизводителите беше въведен миналата година. Присъствието в него е задължително условие за фермерите, за да получат плащанията си по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2019 г. Това е необходимо и за да подадат заявления за получаване на подкрепа по мярката за 2020 г.