От 11 февруари до 14 февруари 2020 г. включително биологичните оператори ще получат писмо за създаден профил от контролиращите ги лица в Електронния регистър на биологичното земеделие, съобщават от земеделското министерство.

Къде са резултатите от проверките в биопроизводството?

До 10 дни от датата на създаване на профила биопроизводителите следва да потвърдят информацията, вписана в регистъра. Целта е да проверят дали всичко е точно с техните биологични обекти – площи, животни и пчелни семейства. 

Ако открият неточности в данните, биофермерите трябва да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани. 

Само ако биостопаните потвърдят навреме създадените в Електронния регистър профили, те могат да очакват плащане за Кампания 2019, както и да се готвят за прием през 2020 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

МЗХГ: Операторите периодично трябва да проверяват дали профилът им е създаден и завършен. 

Чрез регистъра се осъществяват и задължителните уведомления, които контролиращите лица трябва да правят към компетентния орган (министърът), компетентното звено (дирекция „Биологично производство“) и БАБХ. 

Информацията се въвежда от контролиращото лице, което създава в регистъра профил на биопроизводителя. В този профил се отбелязват личните данни на оператора, данни за биологичните обекти (площи, животни и пчелини) и наложени мерки. 

Регистърът е публичен на интернет страницата на Министерството на земеделието.
 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

На дъното сме по биоплощи, но пък с рекорден растеж

Изтеглят плащанията за биопроизводителите през месец май

За мярка 11: Плащането и кандидатстването ще става по новия биорегистър