„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки“ е наименованието на проекта на оперативна група в България, която е сред 26-те одобрени от страна на Министерството на земеделието, храните и горите по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020.

В условията на пандемия: Блокчейн технологиите се оказват спасителен пояс за фермерите?

Дейностите на оперативната група в България, с координатор земеделският производител Виктор Асенов, която ще изпълнява своя проект по подмярка 16.1 в периода 2020-2023 г. на обща стойност 395 205 евро, ви представяме в 186 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

Целта на проекта на оперативната група е да се разработи и внедри интегрирана система за управление на работните процеси, позволяваща прозрачност на технологичните производствени процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта.

Приоритетите които ще се следват при реализацията на проекта са чрез използване на блокчейн технология да се провери как прозрачността в екосистемата на веригите за доставка на продукти/храни води до повишаване на доверието между участниците във веригата на доставка, в т.ч. и до ориентиране на демографски групи, които са готови да заплатят по-висока цена при гарантиран произход и качество на предлаганата храна.

Очаква се като резултат от проекта да се изведат възможности за прилагането на блокчейн технологията и за други (оранжерийни и полски) зеленчуци и плодове, да се разработи децентрализирана система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки, да се разработи софтуер и специфично оборудване към него предмет на интелектуално право. 

На съвместни срещи между участниците в оперативната група земеделските производители ще представят проблемите при реализацията на продукцията и очакванията от страна на потребителите да получат бързо достоверна информация за качеството на стоките. 

В проекта ще участват представители на Аграрния университет и на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). 
Академичната подкрепа ще е представяне на възможностите на блокчейн технологиите, които могат да дадат отговор на очакванията. От своя страна службата за съвети ще даде приноса си в изработката на бъдещата система за децентрализиране, ще направи анализи и ще разпространят наученото.

Ползите от блокчейн технологиите в агросектора за земеделските производители не веднъж са изтъквани от Агри.БГ. Конкретния проект ще даде възможност на фермерите да гарантират  произхода и качеството на храната си пред потребителите, като по този начина да генерират по-висока принадена стойност на произвежданите от тях стоки. За крайния потребител на зеленчуци и плодове това е  прозрачна и надеждна информация за произхода, транспорта и качеството на храната си.
Изпълнението на проекта на оперативната група ще допринесе за подобрена видимост на веригата за доставка на стоки/ храна като в по-дългосрочен мащаб ще изгради дълготрайно доверие между всички участници: производител-търговец/преработвател-потребител, т.е. чрез децентрализираната система всеки може да получи прозрачна и надеждна информация за произхода и качеството на храната си, смятат създателите му. 


186 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!