Blockchain технологията има голям потенциал за агро-хранителния сектор. Има не малко примери сред пилотните иновативни експерименти, част от SmartAgriHubs, които вече работят по тази технология и спомагат за по-голямата устойчивост и прозрачност на агро-хранителната верига. Това е темата на предстоящо онлайн събитие, което ви представяме 178 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации: Блокчейн съкращава пътя от фермата до магазина на 2,2 секунди

Повишаването на устойчивостта и прозрачността на агро-хранителната верига на доставки са ключова цел на Зелената сделка на Европейската комисия и Стратегията „От фермата до трапезата“. Няколко инструмента на ниво ЕС са достъпни за по-нататъшно разработване на блокчейн технологии за агро-хранителния сектор, включително Програма за научни изследвания и иновации Horizon Europe, Програма Digital Europe, както и пилотни проекти в рамките на Европейското партньорство за блокчейн (EBP). 

На този фон Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“, в сътрудничество с Европейската обсерватория и форум на блокчейн и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ организира уебинар на тема: „Използване на блокчейн технологии в агро-хранителния сектор“. 

Той ще се проведе на 23 ноември и е със свободна регистрация

Експерти в блокчейн технологията и участници от сектора на хранително-вкусовата промишленост ще обсъдят някои конкретни приложения, както и възможности и нужди в научните изследвания за в бъдеще.

Уебинарът има за цел да обедини експерти в блокчейн технологиите с участници по веригата с цел по-нататъшно използване на потенциала на блокчейн технологиите в земеделския и преработвателния сектор. 

Въз основа на инвентаризацията на състоянието на използването на блокчейн приложения в сектора и на научените уроци, ще бъдат идентифицирани нуждите в научните изследвания, иновациите и развитието, както и в изграждането на капацитет в тази област и ще бъдат разработени предложения за последващи действия .

178 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!