В момента в различните райони цената на козето мляко върви между 1 и 1.40 лв./литър изкупено от фермата. Това е спад спрямо миналата година, когато преработвателите са давали с около 24% повече. 


 
За това съобщи за Агри.БГ Деан Тодоров, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Според него в момента има известно пренасищане на пазара на козе мляко.

„Въпреки че няма голямо козе стадо в страната, имаме добра селекция. По данните на агростатистиката само за последните 10 години, реално стадото е намаляло 6 пъти, а производството на козе мляко се запазва на същите нива и имаме много сериозно увеличение на производството“, коментира Тодоров 

Козето мляко е дефицитен продукт със сравнително ниско производство в цяла Европа. Много малко страни в общността развиват козевъдство. България взема една от челните позиции и в момента сме в топ 10 сме на производителите на козе мляко в Европа, въпреки сравнително малкото си производство от 12 000 -13 000 тона годишно.

В страната сега има около 70 хиляди млечни животни. Само преди 20 години сме имали около 1 милион кози. Най-големият брой е бил през 1993 година, когато козите са достигнали 1.5 млн. броя. В момента сме с почти 14 пъти спад.

„От миналата година се създава Национален козевъден кооператив, който е собственост на всеки един фермер, който участва в него. Имаме транспортни средства, в момента изграждаме трети млекосъбирателен център за колективно изкупуване на козето мляко.

Пунктовете са в Русе, в Първомай, в Сливен. Фермерите, които са членове на кооператива, получават значително по-добро заплащане от останалите колеги, които са извън него“, сподели Тодоров. В момента се работи по въпроса за изграждане на преработвателно предприятие. 

 
На различни места в момента са обхванати около 25% от членовете на асоциацията, като се работи по въпроса до две години, да бъдат обхванати 100% от всички стопани и да се централизират доставките.
Наблюденията на Тодоров показват, че през тази година отново има тенденция на забавяне на плащанията. 

Трябва да се създаде гаранционен фонд към Държавен фонд „Земеделие“, така че при неблагоприятни обстоятелства да е гарантирано, че продукцията на самия фермер ще бъде заплатена. Това трябва да го гарантира държавата“, коментира съпредседателят на НОКА. 

От думите му става ясно, че забавянията на плащанията се отличават при различните предприятия, но има прецеденти, при които с 8-10 месеца се бави изплащането на предадената продукция. 

През последната година броят на козите в България се е стопил с 10%, сочат официалните данни на Министерството на земеделието. Предходната година намалението е било 12%. 

 

„Както наблюдаваме тренда, козевъдството върви към изчезване, защото през годините не е обърнато необходимото внимание на животновъдството. Пропиляхме 3 програмни периода, в които нито един обикновен фермер не можа да се възползва. Човек, който има страничен бизнес или гарантирано финансиране, може да направи някакъв проект по мерките на Стратегическия план или по Програмата за развитие на селските райони, докато обикновените фермери никога не са имали тази възможност.

Формално на документи са я имали, но никога не могат да получат точките и не могат да си осигурят финансирането. Просто това са десетилетия сгрешена държавна политика в животновъдството и резултатите са на лице. Въпреки всички наши усилия, за момента нямаме достъп до инвестиционни програми“, каза още Деан Тодоров.