Утвърждаването и узаконяването на фермерските пазари чрез подготвянето на специална наредба за тях е една от основните задачи на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), по която в момента се работи, стана ясно от Любомир Кулински, директор на дирекция “Контрол на храните” в БАБХ по време на форум, посветен на българското земеделие и храни. 

С наредбата се цели намаляване до минимум на административната тежест за стопаните, като идеята е по този начин предлаганото количество българска продукция по щандовете на тези пазари да расте.

“Регистрираните български производители по Наредба 26 за директните доставки на храни от животински произход са 4317 до 22 април. Повечето от тях предлагат първични продукти - мляко, мед, риба, яйца и месо. Ефектът от подзаконовия нормативен акт е продажбата от няколко стотици до хиляди тона храни на година”, допълни Любомир Кулински по информация на БТА. 


Наредба 26 е първият нормативен акт, който дава възможност на дребен производител да излезе на пазар и да пласира малки количества храни на краен потребител. Наредбата излезе през 2010 година с цел да осигури пряк достъп на български храни, по български рецепти на българския пазар.

Новата наредба за фермерските пазари пък цели гъвкаво приложение на хигиенните изисквания, без да се прави компромис с безопасността. От подобен нормативен акт преди време заинтересованост заявиха и от Националното сдружение на общините в България, като заявиха, че чрез подобни правила местните производители ще имат възможност тяхната продукция да стигне до потребителите.