Трихинелозата е паразитна болест, хелминтозооноза, разпространена при голям брой диви животни, свинята и човека. Причинява се от трихинели, които представляват тънки, кръгли хелминти. Мъжките са дълги 1,2 - 2,2 мм, а женските - 3,5 - 4,4 мм.

Възрастните паразити се развиват в тънките черва, а ларвите - в мускулатурата на същия индивид. Човекът и животните се заразяват, като ядат месо с трихинелни ларви.

Трихинелозата е разпространена повсеместно. Трихинелите са установени при свине, лисици, мечки, язовци, кучета, котки и други животни. През последните години у нас бяха регистрирани случаи на заболяване на хора след консумация на непроверено месо от диви животни и свине.

Заразяването на свинете става, когато се хранят с недобре обезвредени кухненски и кланични отпадъци.
При микроскопско изследване в мускулите на диафрагмата, езика, глътката, междуребрената и друга мускулатура се установяват капсулирани мускулни трихинели.

Трихинелозата при свинете представлява опасност за здравето на хората, затова всички мерки са насочени към предотвратяването й. Целта е да не се допусне трихинелозно месо до консуматора. Въведено е задължително трихинелоскопиране на свинското месо и на месото, добито от диви животни.

За ограничаване на разпространението на трихинелозата в свинефермите се провеждат дератизация, а кланичните и кухненските отпадъци се изваряват.