Създадена е във Франция, като говедата от тази порода имат типичен екстериор за комбинираните породи.Млечността на кравите достига 6500- 7500 кгкг , като млякото е с оптимално маслено-протеиново съотношение за добив на качествено сирене.Маслеността на млякото е 4% при 3,4% протеин.
Полова зрялост животните от породата достигат между 10 -12 месечна възраст, а стопанска 18 -19 месеца.Плодовитостта е 80%.

Породата има много добра месодайна продуктивност.Среднодневния прираст при угояване е 1,200 – 1,300 кг, при кланичен рандеман 56 – 58%.

Друго предимство на жовотноите от тази порода е добрата адаптивност и устойчивостта към маститни заболявания.

Развъдни организации:

Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал.