Горска техника John Deere John Deere е една от най-старите компании в САЩ - тази година празнува своята 175-та годишнина. Независимо от факта, че наследството на компанията е неразривно свързано със селското стопанство, подразделението за горска техника също има богата история.

Първият търговски успех на продукт John Deere – самопочистващият се стоманен плуг - помага на фермерите, работещи в глинестите почви на Северозапада. До края на 19-ти век се наблюдава подем в дърводобивната индустрия, въпреки че техника John Deere не е използвана в дърводобива до 1930-та година. Промените се дължат на изобретателността на клиентите и универсалността на машините. Тогава дървосекачите новатори започват да използват тракторите John Deere в работата си, да опростят и да направят по-безопасна и по-ефективна работа си в гората.

През 1940-те години се наблюдава ръст в сектора на дърводобивния сектор. Тогава на пазара се появява първата горска машина John Deere, верижен трактор - най-производителния вид оборудване в цялата линия. Универсалната машина се справя лесно дори по неравния горски терен. Тя е използвана за влачене и товарене на трупи и други задачи.

През 1960-те години John Deere пуска новият скидер 440, задавайки най-новите технически стандарти и дизайнерски решения. Преди този модел комфортът на оператора при проектирането на машините въобще не се е вземал под внимание. Добре оборудваното работно място в скидер 440 е не само удобно, но също така прави работата по-безопасна и продуктивна.

Новият харвестер John Deere, който се появява през 1970 г., открива нова ера по отношение на производителността. До този момент в гората се работи на ръка, с помощта на верижни триони. Появилият се през 1977 година харвестер JohnDeere 743 е с подобрена видимост и скоростни гумени шини. Повишава се производителността на труда: за една минута харвестерът може да обработи две дървета. Принципите на работа на модела John Deere 743 са в основата на съвременните харвестри.

За да разбере по-добре на нуждите на дървосекачите, John Deere разширяване присъствието си в глобалния горски сектор чрез стратегически партньорства и придобивания на нови производствени мощности. През 1998 JohnDeere започва работа с компанията Hitachi Construction Machinery: съвместното предприятие произвежда строителна техника, най-вече багери. През 2000 г. компанията John Deere придоби Timberjack и Waratah и започва да предоставя иновативни високотехнологични продукти. За кратки срокове John Deere се утвърждава като лидер в лесодобивната индустрията.

Стратегическата далновидност на компанията John Deere и желанието да предлага решения за сложните задачи, пред които са изправени дървосекачите, довежда до усъвършенстване на машините. Например, стъпковия харвестър John Deere, първият в света прототип на стъпковата горска машина, така и не влиза в серийно производство, но допринася за технологиите, използвани днес за увеличаване на производителността, намаляване на ежедневните разходи за експлоатация и непрекъсната работа на оборудването.

Днес John Deere е иновативен лидер в горското стопанство. Дървосекачите от цял свят доверяват бизнеса си на надеждната техника на американския производител. Фундаменталните ценности на корпорацията са трудолюбие, майсторство и ангажимент за качество.