Полското производство на домати е ранно и средно-ранно. При ранното полско производство е от значение правилното определяне на сорта и района на отглеждане. Ранно производство чрез пикиран разсад започва в Петричко-Сандански район в рамките на 15-25 април, а в Южна България от 30-30 април. Разсадените растения се прихващат най-бързо, когато времето е облачно, като след разсаждането или едновременно с него се прави поливка. Ранните сортове се отглеждат на ниска телена конструкция, по схема 100+60/30-35 см. На малки площи доматите са засаждат ръчно по схема 80х30/см. Телената конструкция се изгражда веднага сред засаждането. През 2-3 м по дължината на редовете се набиват коловете, на които се опъва два реда тел. Първият е на височина 20-25 см от почвата, а вторият на 45-55 см. Растенията се привързват последователно към първия и втория ред. Посаждането се прави няколко дни след засаждането, за да се попълнят местата на загиналите по различни причини растения. В някои случай броят на загиналите растения е около 10-20% и непосаждането влече след себе си също такъв процент намаление на добива. Силно проредените растения създават условия за появяване на по-голям процент слънчев пригор по плодовете и то на най-рано образувалите се плодове. Една от най-важните грижи е правилното и навременно поливане на доматите. Зле се отразява поливането със студена вода. Първото поливане се прави през разсаждането. Честотата на поливането зависи от валежите през вегетационния период и от типа на почвата. През вегетацията се правят 8-10 поливки. При по-леки почви се полива по-често. До започването на плододаването поливките са по-редки. Нуждата от влага се засилва по време на плододаването. Растенията се поливат, след като проявят признаци на завяхване, вследствие на силно намаляване на влагата в почвата. До плододаването нормата е около 30 куб.м вода на декар. След започване на беритбата, се полива през 5-6 дни. През този период нормата за поливане е 40-50 куб.м вода  /при гравитачно напояване/ и 25-30 куб.м вода /при дъждуване/. Обработка на почвата през време на вегетацията се прави на отделни периоди. Първото окопаване се прави след втората поливка, на дълбочина 8-10 см, когато растенията са се вкоренили добре. Избягва се зоната от 10-15 см около тях. Главната цел на тази обработка е да се подобри топлинния и въздушно-газовия режим на почвата. През вегетацията се правят 3-4 обработки, обикновено след поливка или дъжд. Подхранването на почвата се прави с органични и минерални торове. През вегетацията ранните домати се подхранват два-три пъти с по 15 кг/дка амониева селитра. Добри резултати дава и пръскането с лактафол. При възможност много добре действа подхранването на почвата чрез шербетуване /поливане с пресен оборски тор размит във вода/. При ранните домати редовно се премахват страничните разклонения /колтуците/, като не се допускат те да израстват повече от 5 см. Ако не се колтучат редовно, се забавя зреенето. Колкото по рано се отстраняват колтуците, толкова са по-едри плодовете, които зреят рано. Колтученето започва след засаждането на постоянно място, като се съчетава с превързването на растенията. Приключва на-късно до края на юни. Ранните домати се отглеждат с четири китки. В този случай ранозрелостта, качеството на плодовете и големината на добива са в благоприятно съчетание. Прекършването се извършва най-късно до 25-28 май, като се оставят два листа над последното съцветие. При ранното производство могат да се използват растежни регулатори. С това се избягва изресяването на цветовете при неблагоприятни климатични условия. Препоръчва се атоник 0,05 % - пръска се няколко пъти през 10 дни, като първото пръскане е преди разтваряне на първата китка, мейтадимекс – 4 мл/дка. Първо пръскане – фаза 5-6 лист – 2 мл/дка, второ – фаза бутонация – 2 мл/дка, томамил – 4,5 мл/1 л вода-прилага се във фаза цъфтеж, като се пръска всяка китка от първа до пета. Ранните домати се берат в „експортна зрялост”. Тая се характеризира с пълно оформяне на плодовете, избистрено зелени, често с появата на розово петно по върховете им. При прибирането в тази зрелост плодовете узряват за 2-3 дни, в зависимост от температурата. След появата на първите зрели плодове беритбата се извършва през 2-3 дни. По-късно се прави всеки ден, а в период на масово зреене по два пъти на ден. При отглеждането на средно-ранни домати е необходимо да се отглеждат на подходящи почви- структурни, влагоемни, добре дренирани, с високо съдържание на хранителни вещества. Почви, които дълго време задържат водата и бавно изсъхват не са подходящи. Средно-ранните домати се отглеждат чрез разсад или чрез директна сеитба. Използва се опорна конструкция или отглеждането с.е безколовно. Отглеждането на средно-ранни домати чрез разсад. Прозводството се осъществява чрез непикиран разсад. Сеитбеният период се определя от срока на засаждане. За да се отгледа непикиран разсад са необходими 40 дни. Засяват се 2 г на кв.м. За декар са необходими 30 г семена и 12 кв.м. площ. Обработката на почвата се състои от дълбока оран на дълбочина 30 см. Доматите са много отзивчиви на тази обработка. Едновременно с дълбоката оран се внасят и 50 % от фосфорните торове. През есента след дълбоката оран се оформят грубо лехите. Едновременно с набраздяването се внасят и останалите фосфорни и калиеви торове. През пролетта не се преорава, освен ако площта не била заета с предшественик. Борбата срещу плевелите започва след прибиране на предшественика. Срещу балура се използва раундъп в доза 0,7-0,8 л/ дка. При разсадовите домати се използва хербицида агрифлан в доза 300-400 куб. см/дка. Внася се до 15 дни преди разсаждането, като се смества добре с почвата на дълбочина 10-15 см. Под влияние на слънчевите лъчи той се инактивира бързо, затова ефектът от действието му зависи от доброто смесване с почвата. Засаждането на доматите се извършва през първата половина на месец май. По време на вегетацията се извършват следните обработки- първата междуредова обработка се извършва след прихващане на растенията на дълбочина 5-8 см. Общо обработките са 4-5 на дълбочина 8-10 см след поливка или дъжд. Доматите на опорна конструкция се колтучат, като могат да се отглеждат с едно или две стъбла. За да наедреят по-добре последните плодове върховете на стъблата се прекършват в края на август. В началото се поддържа влажност 70-75 % от ППВ. При интензивно нарастване на плодовете се полива редовно през 8-10 дни, като влажността на почвата трябва да бъде 80-85 % от ППВ. Поливната норма е 50-55 куб.м/дка. Поливките се прекратяват през есента. Безрасадово отглеждане на домати. Чрез директна сеитба могат да се отглеждат домати, предназначени за преработка, които се прибират с комбайн. Необходимо е да се подбират почви, чисти от плевели, които не образуват кора. Тежките почви, които лесно се уплътняват и образуват буци, не са за предпочитане. Добри предшественици за безразадните домати са зимните житни, които рано освобождават площите. След прибиране на предшественика почвата се обработва с дисков плуг на дълбочина 12-15 см. Дълбоката оран е на дълбочина 30 см. Слред това се прави основно подравняване и разрохкване на дълбочина до 15-20 см. Едновременно с дълбоката оран се внася половината от фосфорния тор. След това се оформят грубо лехите, като едновременно се внасят останалия фосфорен тор и предвиения калиев тор на ъдлбочина 15-17 см под мястото, където се сеят семената. През пролетта се бранува и се дооформят лехите. Едновременно се внасят азотните торове. Когато се използват комбиниране торове те се внасят през пролетта на дълбочина 7-10 см под мястото, където ще се сеят семената. За унищожаване на плевелите преди сеитбата може да се използват хербицидите- девринол 300-350 г/дка и агрифлан 300-400 мл/дка. Хербицидът зенкор 50/дка може да се внася и във фаза начален цъфтеж. Сеитбата започва от 25-30 март и продължава до 5-10 май на 2-3 етапа. Семената се засяват на дълбочина 3-4 см., като се изсевят 4-5 семена на гнездо. Преимуществото на този начин е че поникналите 2-4 растения в гнездо се развиват като едно растение и формират добив от 2-3 китки вместо 4-5. За качествена сеитба е необходимо семената да са обезвласени и сухи. Сеитбата се извършва на лехобраздива повърхност при схема 120+40/25 см. За растежа на младите растения, след тяхното поникване се поддържа влажност на почвата 80% от ППВ. Поливната норма е 25 куб.м/дка за леките почви и 40 куб.м/дка за по-тежките. До началото на бутонацията предполивната влажност се поддържа на 70%, за да се стимулира разрастването на кореновата система. По време на цъфтежа всяко засушаване води до изресяване на цветовете. Тогава почвената влажност не трябва да пада под 80 % от ППВ. Поливната норма е 60-80 куб.м/дка при средно тежки почви. Поливки се правят през 10-15 дни. В периода на интензивно нарастване на плодовете, преди зачервяване, също трябва да има достатъчно влага. Всяко засушаване може да доведе до масова поява на върховно гниене. При средно ранното производство плодовете за прясна консумация се прибират ръчно в ботаническа зрелост, като първата беритба се извършва към 15 юли, а последната през октомври. Добивите са по-високи при разсадовото отглеждане и ръчни беритби.