Салатното цвекло е двугодишно растение. Отглежда се предимно от градинари в близост до големите консумативни центрове. В перспектива разширяването на площите е свързано с възможностите за включването му като суровина за консервната промишленост.

Сортове. Египетски 60. Има плоско кръгъл, със средна маса 400-500 гр. кореноплод. Кожицата е интензивно червена, а вътрешността е с редуващи се по-тъмни и по-светли червени кръгове. Сортът е високодобивен, с качествени кореноплоди. Подходящ е за ранно и късно полско производство.

Бордо 60. Има по-овални до сферични кореноплоди, по оцветяване и консистенция сходни с тези на сорта Египетско 60. Сортът е подходящ за ранно и късно полско производство.

Подготовка на почвата. През есента се извършва дълбока оран на 28-30 см., с която се внасят 20 кг. фосфор и 15 кг. калий на декар. През март площите се култивират и се брануват на 12-15 см. дълбочина, като се тори с 10-15 кг. азот на декар. При възможност се употребява добре разложен оборски тор 2-3 тона на декар.

Сеитба. За равномерно снабдяване на пазара с кореноплоди семената се засяват в два срока: началото на март и началото на юни. На по-големи площи сеитбата се механизира. Засява се на 3-4 редови ленти по схема 55-60 см. междулентие, 35-40 см. междуредие и 8-10 см. в реда. Сеитбената норма е 2,5-3 кг. семена на декар. На по-леки водопропускливи почви се засява на 3-3,5 см. дълбочина, а на по-тежки на около 2 см. Непосредствено след засяването почвата се валира.

Грижи след сеитбата. Състоят се главно в неколкократно поливане, окопаване и борба срeщу болестите и неприятелите. Гъстите посеви се прореждат. Отскубнатите излишни растения във фаза 2-3 лист може да се употребят за разсадово отглеждане на салатното цвекло. Тяхната листна маса се съкращава до една втора, прекъсва се централния корен и се засаждат в ниски лехи при разстояния 25 на 25 см.

Прибиране и добиви. Пролетните посеви се прибират през май-юни като част от продукцията се предлага на пазара на връзки по 3-5 растения. На големи площи прибирането е механизирано. За целта 2-3 седмици по-рано поливките се прекратяват. Добивът на кореноплоди с диаметър 5-8 см. е 4 до 5 тона от декар.